ภาษา:

ภาษาโรมาเนีย

[ro]

กลับไปยังภาษาโรมาเนีย

หมวดหมู่: male names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmale names

 • การออกเสียง : Răzvan Răzvan
 • การออกเสียง : George George
 • การออกเสียง : Hugo Hugo
 • การออกเสียง : Rafael Rafael
 • การออกเสียง : Bogdan Bogdan
 • การออกเสียง : Horaţiu Horaţiu
 • การออกเสียง : Gheorghe Gheorghe
 • การออกเสียง : Cristian Cristian
 • การออกเสียง : Haralambie Haralambie
 • การออกเสียง : Noe Noe
 • การออกเสียง : Lucian Lucian
 • การออกเสียง : Ioan Ioan
 • การออกเสียง : Mihai Mihai
 • การออกเสียง : Traian Traian
 • การออกเสียง : Mihnea Mihnea
 • การออกเสียง : Vlad Vlad
 • การออกเสียง : Codruţ Codruţ
 • การออกเสียง : Andrei Andrei
 • การออกเสียง : Jean Jean
 • การออกเสียง : Luca Luca
 • การออกเสียง : Ionuţ Ionuţ
 • การออกเสียง : Nicolae Nicolae
 • การออกเสียง : Eugen Eugen
 • การออกเสียง : Israel Israel
 • การออกเสียง : Daniel Daniel
 • การออกเสียง : Ivan Ivan
 • การออกเสียง : Radu Radu
 • การออกเสียง : Zaharia Zaharia
 • การออกเสียง : Aurel Aurel
 • การออกเสียง : Vasile Vasile
 • การออกเสียง : Cătălin Cătălin
 • การออกเสียง : Claudiu Claudiu
 • การออกเสียง : Sorin Sorin
 • การออกเสียง : Emil Emil
 • การออกเสียง : Florin Florin
 • การออกเสียง : Filip Filip
 • การออกเสียง : Anton Anton
 • การออกเสียง : Dejan Dejan
 • การออกเสียง : Ionel Ionel
 • การออกเสียง : Grigore Grigore
 • การออกเสียง : Rareş Rareş
 • การออกเสียง : Petre Petre
 • การออกเสียง : Maxim Maxim
 • การออกเสียง : Ciprian Ciprian
 • การออกเสียง : Ghiţă Ghiţă
 • การออกเสียง : Codrin Codrin
 • การออกเสียง : Eric Eric
 • การออกเสียง : Damian Damian
 • การออกเสียง : Emilian Emilian
 • การออกเสียง : Costea Costea
 • การออกเสียง : Adrian Cherciu Adrian Cherciu
 • การออกเสียง : Alexandru Alexandru
 • การออกเสียง : Vlăduţ Vlăduţ
 • การออกเสียง : Voicu Voicu
 • การออกเสียง : Dimitrie Dimitrie
 • การออกเสียง : Vicenţiu Vicenţiu
 • การออกเสียง : Ştefănel Ştefănel
 • การออกเสียง : Gherasim Gherasim
 • การออกเสียง : Apostol Apostol
 • การออกเสียง : Laurenţiu Laurenţiu
 • การออกเสียง : Aurelian Aurelian
 • การออกเสียง : Istrate Istrate
 • การออกเสียง : Valentin Valentin
 • การออกเสียง : Stelea Stelea
 • การออกเสียง : Brad Brad
 • การออกเสียง : Adelin Adelin
 • การออกเสียง : Antonie Antonie
 • การออกเสียง : Viorel Viorel
 • การออกเสียง : Mişu Mişu
 • การออกเสียง : costi costi
 • การออกเสียง : Pamfil Pamfil
 • การออกเสียง : Iacob Iacob
 • การออกเสียง : Ioachim Ioachim
 • การออกเสียง : Manole Manole
 • การออกเสียง : Virgiliu Virgiliu
 • การออกเสียง : Mihaiţă Mihaiţă
 • การออกเสียง : Iancu Iancu
 • การออกเสียง : Silviu Silviu
 • การออกเสียง : Cristi Cristi
 • การออกเสียง : Tiberiu Tiberiu
 • การออกเสียง : Dimitri Dimitri
 • การออกเสียง : Ştefan Ştefan
 • การออกเสียง : Cornel Cornel
 • การออกเสียง : Gruia Gruia
 • การออกเสียง : Nicoară Nicoară
 • การออกเสียง : Gustav Gustav
 • การออกเสียง : Ieremia Ieremia
 • การออกเสียง : Călin Călin
 • การออกเสียง : Macarie Macarie
 • การออกเสียง : Teofil Teofil
 • การออกเสียง : Costin Costin
 • การออกเสียง : Leonard Leonard
 • การออกเสียง : Adam Adam
 • การออกเสียง : Axente Axente
 • การออกเสียง : Valerian Valerian
 • การออกเสียง : Flaviu Flaviu
 • การออกเสียง : Liviu Liviu
 • การออกเสียง : Dinu Dinu
 • การออกเสียง : Anghel Anghel
 • การออกเสียง : Temistocle Temistocle