ภาษา:

โรมาเนีย

[ro]

กลับไปยัง โรมาเนีย

 • การออกเสียงคำว่า Maria Maria
 • การออกเสียงคำว่า Cornelia Cornelia
 • การออกเสียงคำว่า gabi gabi
 • การออกเสียงคำว่า ion ion
 • การออกเสียงคำว่า oier oier
 • การออกเสียงคำว่า sabin sabin
 • การออกเสียงคำว่า ager ager
 • การออกเสียงคำว่า pelin pelin
 • การออกเสียงคำว่า Marcel Marcel
 • การออกเสียงคำว่า Victor Victor
 • การออกเสียงคำว่า Beatrice Beatrice
 • การออกเสียงคำว่า Tina Tina
 • การออกเสียงคำว่า Magdalena Magdalena
 • การออกเสียงคำว่า Tamara Tamara
 • การออกเสียงคำว่า Tatiana Tatiana
 • การออกเสียงคำว่า Veaceslav Veaceslav
 • การออกเสียงคำว่า Romeo Romeo
 • การออกเสียงคำว่า Lucia Lucia
 • การออกเสียงคำว่า Georgia Georgia
 • การออกเสียงคำว่า Angela Angela
 • การออกเสียงคำว่า Maximilian Maximilian
 • การออกเสียงคำว่า Anton Anton
 • การออกเสียงคำว่า Amalia Amalia
 • การออกเสียงคำว่า Hercule Hercule
 • การออกเสียงคำว่า Florentin Florentin
 • การออกเสียงคำว่า Bernadette Bernadette
 • การออกเสียงคำว่า Celina Celina
 • การออกเสียงคำว่า Urs Urs
 • การออกเสียงคำว่า Patricia Patricia
 • การออกเสียงคำว่า Damian Damian