ภาษา:

โรมาเนีย

[ro]

กลับไปยัง โรมาเนีย

หมวดหมู่: egennamn

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงegennamn

 • การออกเสียงคำว่า George George
 • การออกเสียงคำว่า Angela Angela
 • การออกเสียงคำว่า Curt Curt
 • การออกเสียงคำว่า Maximilian Maximilian
 • การออกเสียงคำว่า Anton Anton
 • การออกเสียงคำว่า Monica Monica
 • การออกเสียงคำว่า Adrian Adrian
 • การออกเสียงคำว่า Cristina Cristina
 • การออกเสียงคำว่า Magda Magda
 • การออกเสียงคำว่า Cornelia Cornelia
 • การออกเสียงคำว่า Tina Tina
 • การออกเสียงคำว่า Felicia Felicia
 • การออกเสียงคำว่า Victor Victor
 • การออกเสียงคำว่า Olivia Olivia
 • การออกเสียงคำว่า Amalia Amalia
 • การออกเสียงคำว่า Natalia Natalia
 • การออกเสียงคำว่า Adina Adina
 • การออกเสียงคำว่า Ingrid Ingrid
 • การออกเสียงคำว่า Veronica Veronica
 • การออกเสียงคำว่า set set
 • การออกเสียงคำว่า asta asta
 • การออกเสียงคำว่า Leontina Leontina
 • การออกเสียงคำว่า Carolina Carolina
 • การออกเสียงคำว่า Beatrice Beatrice
 • การออกเสียงคำว่า Leopold Leopold
 • การออกเสียงคำว่า Livia Livia