ภาษา:

ภาษาโรมาเนีย

[ro]

กลับไปยังภาษาโรมาเนีย

หมวดหมู่: Districts in Bucharest

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงDistricts in Bucharest

 • การออกเสียง : Băneasa Băneasa
 • การออกเสียง : Pipera Pipera
 • การออกเสียง : Dristor Dristor
 • การออกเสียง : Dorobanţi Dorobanţi
 • การออกเสียง : Crângaşi Crângaşi
 • การออกเสียง : Centrul Istoric Centrul Istoric
 • การออกเสียง : Gara de Nord Gara de Nord
 • การออกเสียง : Vatra Luminoasă Vatra Luminoasă
 • การออกเสียง : Colentina Colentina
 • การออกเสียง : Giuleşti Giuleşti
 • การออกเสียง : Dudeşti Dudeşti
 • การออกเสียง : Drumul Taberei Drumul Taberei
 • การออกเสียง : Văcăreşti Văcăreşti
 • การออกเสียง : Griviţa Griviţa
 • การออกเสียง : Cotroceni Cotroceni
 • การออกเสียง : Ferentari Ferentari
 • การออกเสียง : Dămăroaia Dămăroaia