ภาษา:

โรมาเนีย

[ro]

กลับไปยัง โรมาเนีย

 • การออกเสียงคำว่า titan titan
 • การออกเสียงคำว่า titi titi
 • การออกเสียงคำว่า Paladi Paladi
 • การออกเสียงคำว่า ozon ozon
 • การออกเสียงคำว่า carbon carbon
 • การออกเสียงคำว่า Franc Franc
 • การออกเสียงคำว่า Tina Tina
 • การออกเสียงคำว่า German German
 • การออกเสียงคำว่า Ferm Ferm
 • การออกเสียงคำว่า Arsen Arsen
 • การออกเสียงคำว่า apatit apatit
 • การออกเสียงคำว่า radon radon
 • การออกเสียงคำว่า fluor fluor
 • การออกเสียงคำว่า brom brom
 • การออกเสียงคำว่า fosfor fosfor
 • การออกเสียงคำว่า lantan lantan
 • การออกเสียงคำว่า kripton kripton
 • การออกเสียงคำว่า tantal tantal
 • การออกเสียงคำว่า neon neon
 • การออกเสียงคำว่า feri feri
 • การออกเสียงคำว่า auri auri
 • การออกเสียงคำว่า cositor cositor
 • การออกเสียงคำว่า staniu staniu
 • การออกเสียงคำว่า tehneţiu tehneţiu
 • การออกเสียงคำว่า yterbiu yterbiu
 • การออกเสียงคำว่า scandiu scandiu
 • การออกเสียงคำว่า telur telur
 • การออกเสียงคำว่า ytriu ytriu
 • การออกเสียงคำว่า stronţiu stronţiu
 • การออกเสียงคำว่า natriu natriu