ภาษา:

โรมาเนีย

[ro]

กลับไปยัง โรมาเนีย

 • การออกเสียงคำว่า câine câine
 • การออกเสียงคำว่า măgar măgar
 • การออกเสียงคำว่า vacă vacă
 • การออกเสียงคำว่า pisică pisică
 • การออกเสียงคำว่า cat cat
 • การออกเสียงคำว่า găină găină
 • การออกเสียงคำว่า Pudel Pudel
 • การออกเสียงคำว่า Tapir Tapir
 • การออกเสียงคำว่า rob rob
 • การออกเสียงคำว่า rula rula
 • การออกเสียงคำว่า dromader dromader
 • การออกเสียงคำว่า anaconda anaconda
 • การออกเสียงคำว่า ornitorinc ornitorinc
 • การออกเสียงคำว่า chinchilla chinchilla
 • การออกเสียงคำว่า Apollo Apollo
 • การออกเสียงคำว่า hipopotam hipopotam
 • การออกเสียงคำว่า muri muri
 • การออกเสียงคำว่า labrador labrador
 • การออกเสียงคำว่า miar miar
 • การออกเสียงคำว่า muflon muflon
 • การออกเสียงคำว่า boxer boxer
 • การออกเสียงคำว่า vaca vaca
 • การออกเสียงคำว่า ocelot ocelot
 • การออกเสียงคำว่า Pitbull Pitbull
 • การออกเสียงคำว่า elefant elefant
 • การออกเสียงคำว่า lup lup
 • การออกเสียงคำว่า spin spin
 • การออกเสียงคำว่า cabra cabra
 • การออกเสียงคำว่า bestial bestial
 • การออกเสียงคำว่า caracal caracal