ภาษา:

ภาษาโรมาเนีย

[ro]

กลับไปยังภาษาโรมาเนีย

หมวดหมู่: adjectiv

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjectiv

 • การออกเสียง : acherontic acherontic
 • การออกเสียง : animator animator
 • การออกเสียง : arhaizant arhaizant
 • การออกเสียง : ascultător ascultător
 • การออกเสียง : atomic atomic
 • การออกเสียง : bârfitor bârfitor
 • การออกเสียง : beatificat beatificat
 • การออกเสียง : binemeritat binemeritat
 • การออกเสียง : Bol Bol
 • การออกเสียง : Briant Briant
 • การออกเสียง : brunet brunet
 • การออกเสียง : cabalin cabalin
 • การออกเสียง : cartezian cartezian
 • การออกเสียง : claustral claustral
 • การออกเสียง : codaş codaş
 • การออกเสียง : comic comic
 • การออกเสียง : constituţional constituţional
 • การออกเสียง : corecţională corecţională
 • การออกเสียง : cruciş cruciş
 • การออกเสียง : deşucheat deşucheat
 • การออกเสียง : dezolant dezolant
 • การออกเสียง : eclatant eclatant
 • การออกเสียง : emancipat emancipat
 • การออกเสียง : excesiv excesiv
 • การออกเสียง : fastuos fastuos
 • การออกเสียง : filtrant filtrant
 • การออกเสียง : fosforescent fosforescent
 • การออกเสียง : fruntaş fruntaş
 • การออกเสียง : grandios grandios
 • การออกเสียง : habotnic habotnic
 • การออกเสียง : hâd hâd
 • การออกเสียง : hâdos hâdos
 • การออกเสียง : ierbos ierbos
 • การออกเสียง : împrăştiat împrăştiat
 • การออกเสียง : inconştient inconştient
 • การออกเสียง : încruntat încruntat
 • การออกเสียง : infirmat infirmat
 • การออกเสียง : infraroşu infraroşu
 • การออกเสียง : iniţiator iniţiator
 • การออกเสียง : înnorat înnorat
 • การออกเสียง : jad jad
 • การออกเสียง : jucăuş jucăuş
 • การออกเสียง : legislativ legislativ
 • การออกเสียง : limbut limbut
 • การออกเสียง : logoreic logoreic
 • การออกเสียง : lucitor lucitor
 • การออกเสียง : lustruit lustruit
 • การออกเสียง : mănăstiresc mănăstiresc
 • การออกเสียง : mefistofelic mefistofelic
 • การออกเสียง : mohorât mohorât
 • การออกเสียง : monahicesc monahicesc
 • การออกเสียง : monastic monastic
 • การออกเสียง : monstruos monstruos
 • การออกเสียง : multă multă
 • การออกเสียง : nebunesc nebunesc
 • การออกเสียง : nechibzuit nechibzuit
 • การออกเสียง : nedesluşit nedesluşit
 • การออกเสียง : neguros neguros
 • การออกเสียง : nemulţumitor nemulţumitor
 • การออกเสียง : neolitic neolitic
 • การออกเสียง : obişnuită obişnuită
 • การออกเสียง : otoman otoman
 • การออกเสียง : pan pan
 • การออกเสียง : pardosit pardosit
 • การออกเสียง : pepit pepit
 • การออกเสียง : piramidal piramidal
 • การออกเสียง : ploios ploios
 • การออกเสียง : polivalent polivalent
 • การออกเสียง : posac posac
 • การออกเสียง : posomorât posomorât
 • การออกเสียง : poznaş poznaş
 • การออกเสียง : precar precar
 • การออกเสียง : promoţional promoţional
 • การออกเสียง : răsunător răsunător
 • การออกเสียง : repatriat repatriat
 • การออกเสียง : roşcat roşcat
 • การออกเสียง : roşcovan roşcovan
 • การออกเสียง : roşiatic roşiatic
 • การออกเสียง : sancţionat sancţionat
 • การออกเสียง : scânteietor scânteietor
 • การออกเสียง : scăpărător scăpărător
 • การออกเสียง : sclipitor sclipitor
 • การออกเสียง : sedimentar sedimentar
 • การออกเสียง : senin senin
 • การออกเสียง : simţibil simţibil
 • การออกเสียง : simţicios simţicios
 • การออกเสียง : simţitor simţitor
 • การออกเสียง : smintit smintit
 • การออกเสียง : sticlitor sticlitor
 • การออกเสียง : străluminat străluminat
 • การออกเสียง : subţiratic subţiratic
 • การออกเสียง : subţire subţire
 • การออกเสียง : şucheat şucheat
 • การออกเสียง : şui şui
 • การออกเสียง : sumbru sumbru
 • การออกเสียง : superstiţios superstiţios
 • การออกเสียง : ţăcănit ţăcănit
 • การออกเสียง : ţarist ţarist
 • การออกเสียง : țeapăn țeapăn
 • การออกเสียง : ţicnit ţicnit