ภาษา:

โรมาเนีย

[ro]

กลับไปยัง โรมาเนีย

หมวดหมู่: adjectiv

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjectiv

 • การออกเสียงคำว่า răsunător răsunător
 • การออกเสียงคำว่า roşcat roşcat
 • การออกเสียงคำว่า mohorât mohorât
 • การออกเสียงคำว่า radios radios
 • การออกเสียงคำว่า poznaş poznaş
 • การออกเสียงคำว่า cartezian cartezian
 • การออกเสียงคำว่า claustral claustral
 • การออกเสียงคำว่า simţitor simţitor
 • การออกเสียงคำว่า filtrant filtrant
 • การออกเสียงคำว่า încruntat încruntat
 • การออกเสียงคำว่า deşucheat deşucheat
 • การออกเสียงคำว่า vederos vederos
 • การออกเสียงคำว่า nemulţumitor nemulţumitor
 • การออกเสียงคำว่า acherontic acherontic
 • การออกเสียงคำว่า vad vad
 • การออกเสียงคำว่า limbut limbut
 • การออกเสียงคำว่า subţiratic subţiratic
 • การออกเสียงคำว่า lustruit lustruit
 • การออกเสียงคำว่า ţicnit ţicnit
 • การออกเสียงคำว่า inconştient inconştient
 • การออกเสียงคำว่า roşcovan roşcovan
 • การออกเสียงคำว่า pardosit pardosit
 • การออกเสียงคำว่า constituţional constituţional
 • การออกเสียงคำว่า fruntaş fruntaş
 • การออกเสียงคำว่า arhaizant arhaizant
 • การออกเสียงคำว่า urâţi urâţi
 • การออกเสียงคำว่า neolitic neolitic
 • การออกเสียงคำว่า infirmat infirmat
 • การออกเสียงคำว่า brunet brunet
 • การออกเสียงคำว่า fastuos fastuos
 • การออกเสียงคำว่า şui şui
 • การออกเสียงคำว่า tuieş tuieş
 • การออกเสียงคำว่า înnorat înnorat
 • การออกเสียงคำว่า simţibil simţibil
 • การออกเสียงคำว่า logoreic logoreic
 • การออกเสียงคำว่า ierbos ierbos
 • การออกเสียงคำว่า ascultător ascultător
 • การออกเสียงคำว่า jucăuş jucăuş
 • การออกเสียงคำว่า scânteietor scânteietor
 • การออกเสียงคำว่า piramidal piramidal
 • การออกเสียงคำว่า eclatant eclatant
 • การออกเสียงคำว่า animator animator
 • การออกเสียงคำว่า sumbru sumbru
 • การออกเสียงคำว่า Briant Briant
 • การออกเสียงคำว่า grandios grandios
 • การออกเสียงคำว่า codaş codaş
 • การออกเสียงคำว่า otoman otoman
 • การออกเสียงคำว่า nedesluşit nedesluşit
 • การออกเสียงคำว่า multă multă
 • การออกเสียงคำว่า comic comic
 • การออกเสียงคำว่า neguros neguros
 • การออกเสียงคำว่า promoţional promoţional
 • การออกเสียงคำว่า excesiv excesiv
 • การออกเสียงคำว่า simţicios simţicios
 • การออกเสียงคำว่า ploios ploios
 • การออกเสียงคำว่า toxicoman toxicoman
 • การออกเสียงคำว่า monahicesc monahicesc
 • การออกเสียงคำว่า nebunesc nebunesc
 • การออกเสียงคำว่า roşiatic roşiatic
 • การออกเสียงคำว่า mănăstiresc mănăstiresc
 • การออกเสียงคำว่า sancţionat sancţionat
 • การออกเสียงคำว่า precar precar
 • การออกเสียงคำว่า posac posac
 • การออกเสียงคำว่า lucitor lucitor
 • การออกเสียงคำว่า fosforescent fosforescent
 • การออกเสียงคำว่า monastic monastic
 • การออกเสียงคำว่า bârfitor bârfitor
 • การออกเสียงคำว่า superstiţios superstiţios
 • การออกเสียงคำว่า legislativ legislativ
 • การออกเสียงคำว่า hâdos hâdos
 • การออกเสียงคำว่า mefistofelic mefistofelic
 • การออกเสียงคำว่า atomic atomic
 • การออกเสียงคำว่า împrăştiat împrăştiat
 • การออกเสียงคำว่า sclipitor sclipitor
 • การออกเสียงคำว่า hâd hâd
 • การออกเสียงคำว่า ţăcănit ţăcănit
 • การออกเสียงคำว่า zâmbitor zâmbitor
 • การออกเสียงคำว่า unsuros unsuros
 • การออกเสียงคำว่า țeapăn țeapăn
 • การออกเสียงคำว่า şucheat şucheat
 • การออกเสียงคำว่า infraroşu infraroşu
 • การออกเสียงคำว่า subţire subţire
 • การออกเสียงคำว่า scăpărător scăpărător
 • การออกเสียงคำว่า nechibzuit nechibzuit
 • การออกเสียงคำว่า sedimentar sedimentar
 • การออกเสียงคำว่า sticlitor sticlitor
 • การออกเสียงคำว่า smintit smintit
 • การออกเสียงคำว่า senin senin
 • การออกเสียงคำว่า dezolant dezolant
 • การออกเสียงคำว่า străluminat străluminat
 • การออกเสียงคำว่า habotnic habotnic
 • การออกเสียงคำว่า iniţiator iniţiator
 • การออกเสียงคำว่า cruciş cruciş
 • การออกเสียงคำว่า obişnuită obişnuită
 • การออกเสียงคำว่า ţarist ţarist
 • การออกเสียงคำว่า corecţională corecţională
 • การออกเสียงคำว่า posomorât posomorât
 • การออกเสียงคำว่า monstruos monstruos