ภาษา:

ภาษาโปรตุเกส

[pt]

กลับไปยังภาษาโปรตุเกส

หมวดหมู่: termos médicos

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtermos médicos

 • การออกเสียง : labium majus pudendi labium majus pudendi
 • การออกเสียง : labidômetro labidômetro
 • การออกเสียง : labium minus pudendi labium minus pudendi
 • การออกเสียง : lábil lábil
 • การออกเสียง : labetalol labetalol
 • การออกเสียง : laborterapia laborterapia
 • การออกเสียง : lábio leporino lábio leporino
 • การออกเสียง : labfermento labfermento
 • การออกเสียง : labiomancia labiomancia
 • การออกเสียง : labiação labiação
 • การออกเสียง : labirintite labirintite
 • การออกเสียง : labialismo labialismo