ภาษา:

โปรตุเกส

[pt]

กลับไปยัง โปรตุเกส

 • การออกเสียงคำว่า desavultação desavultação
 • การออกเสียงคำว่า desaventura desaventura
 • การออกเสียงคำว่า desavantagem desavantagem
 • การออกเสียงคำว่า desautoridade desautoridade
 • การออกเสียงคำว่า desatualização desatualização
 • การออกเสียงคำว่า desatribulação desatribulação
 • การออกเสียงคำว่า desatracação desatracação
 • การออกเสียงคำว่า desatinação desatinação
 • การออกเสียงคำว่า desatestação desatestação
 • การออกเสียงคำว่า desatadura desatadura
 • การออกเสียงคำว่า desassociação desassociação
 • การออกเสียงคำว่า desassistência desassistência
 • การออกเสียงคำว่า desassemelhação desassemelhação
 • การออกเสียงคำว่า desaspiração desaspiração
 • การออกเสียงคำว่า desasagem desasagem
 • การออกเสียงคำว่า desarrisca desarrisca
 • การออกเสียงคำว่า desaromatização desaromatização
 • การออกเสียงคำว่า desarmonização desarmonização
 • การออกเสียงคำว่า desarborização desarborização
 • การออกเสียงคำว่า inavistabilidade inavistabilidade
 • การออกเสียงคำว่า inaveriguabilidade inaveriguabilidade
 • การออกเสียงคำว่า inavegabilidade inavegabilidade
 • การออกเสียงคำว่า inautenticidade inautenticidade
 • การออกเสียงคำว่า inauferibilidade inauferibilidade
 • การออกเสียงคำว่า inaudibilidade inaudibilidade
 • การออกเสียงคำว่า inaturalidade inaturalidade
 • การออกเสียงคำว่า inaturabilidade inaturabilidade
 • การออกเสียงคำว่า inatualidade inatualidade
 • การออกเสียงคำว่า inatingibilidade inatingibilidade
 • การออกเสียงคำว่า inatendibilidade inatendibilidade