ภาษา:

โปรตุเกส

[pt]

กลับไปยัง โปรตุเกส

 • การออกเสียงคำว่า escanção escanção
 • การออกเสียงคำว่า descanção descanção
 • การออกเสียงคำว่า descamisa descamisa
 • การออกเสียงคำว่า descambação descambação
 • การออกเสียงคำว่า descamação descamação
 • การออกเสียงคำว่า descalcificação descalcificação
 • การออกเสียงคำว่า descalcez descalcez
 • การออกเสียงคำว่า descalção descalção
 • การออกเสียงคำว่า descalçadura descalçadura
 • การออกเสียงคำว่า descafeinização descafeinização
 • การออกเสียงคำว่า descafeinação descafeinação
 • การออกเสียงคำว่า desburocratização desburocratização
 • การออกเสียงคำว่า desbrutalização desbrutalização
 • การออกเสียงคำว่า desbatização desbatização
 • การออกเสียงคำว่า subagência subagência
 • การออกเสียงคำว่า subacepção subacepção
 • การออกเสียงคำว่า desbotadura desbotadura
 • การออกเสียงคำว่า desborra desborra
 • การออกเสียงคำว่า desbocação desbocação
 • การออกเสียงคำว่า palavra palavra
 • การออกเสียงคำว่า implicância implicância
 • การออกเสียงคำว่า mediatização mediatização
 • การออกเสียงคำว่า remissibilidade remissibilidade
 • การออกเสียงคำว่า equivocação equivocação
 • การออกเสียงคำว่า desbandeira desbandeira
 • การออกเสียงคำว่า desbandada desbandada
 • การออกเสียงคำว่า desbanda desbanda
 • การออกเสียงคำว่า desbalização desbalização
 • การออกเสียงคำว่า desbabelização desbabelização
 • การออกเสียงคำว่า lajota lajota