ภาษา:

โปรตุเกส

[pt]

กลับไปยัง โปรตุเกส

 • การออกเสียงคำว่า viagem viagem
 • การออกเสียงคำว่า deterioramento deterioramento
 • การออกเสียงคำว่า medicina medicina
 • การออกเสียงคำว่า chapéu chapéu
 • การออกเสียงคำว่า ábaco ábaco
 • การออกเสียงคำว่า experiência experiência
 • การออกเสียงคำว่า antipetismo antipetismo
 • การออกเสียงคำว่า abaçaí abaçaí
 • การออกเสียงคำว่า destino destino
 • การออกเสียงคำว่า espadachim espadachim
 • การออกเสียงคำว่า oceano oceano
 • การออกเสียงคำว่า arcano arcano
 • การออกเสียงคำว่า uva uva
 • การออกเสียงคำว่า loja de departamento loja de departamento
 • การออกเสียงคำว่า Valença Valença
 • การออกเสียงคำว่า coxa coxa
 • การออกเสียงคำว่า gambiarra gambiarra
 • การออกเสียงคำว่า septo septo
 • การออกเสียงคำว่า esterco esterco
 • การออกเสียงคำว่า museo museo
 • การออกเสียงคำว่า bolinho de chuva bolinho de chuva
 • การออกเสียงคำว่า keynesianismo keynesianismo
 • การออกเสียงคำว่า hegelianismo hegelianismo
 • การออกเสียงคำว่า cigarro cigarro
 • การออกเสียงคำว่า novela novela
 • การออกเสียงคำว่า prepotente prepotente
 • การออกเสียงคำว่า aba aba
 • การออกเสียงคำว่า infâmia infâmia
 • การออกเสียงคำว่า rastreador rastreador
 • การออกเสียงคำว่า sincretismo sincretismo