ภาษา:

โปรตุเกส

[pt]

กลับไปยัง โปรตุเกส

หมวดหมู่: substantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsubstantivo

 • การออกเสียงคำว่า viagem viagem
 • การออกเสียงคำว่า deterioramento deterioramento
 • การออกเสียงคำว่า medicina medicina
 • การออกเสียงคำว่า chapéu chapéu
 • การออกเสียงคำว่า ábaco ábaco
 • การออกเสียงคำว่า experiência experiência
 • การออกเสียงคำว่า antipetismo antipetismo
 • การออกเสียงคำว่า abaçaí abaçaí
 • การออกเสียงคำว่า destino destino
 • การออกเสียงคำว่า espadachim espadachim
 • การออกเสียงคำว่า oceano oceano
 • การออกเสียงคำว่า arcano arcano
 • การออกเสียงคำว่า uva uva
 • การออกเสียงคำว่า loja de departamento loja de departamento
 • การออกเสียงคำว่า Valença Valença
 • การออกเสียงคำว่า coxa coxa
 • การออกเสียงคำว่า gambiarra gambiarra
 • การออกเสียงคำว่า septo septo
 • การออกเสียงคำว่า esterco esterco
 • การออกเสียงคำว่า museo museo
 • การออกเสียงคำว่า bolinho de chuva bolinho de chuva
 • การออกเสียงคำว่า keynesianismo keynesianismo
 • การออกเสียงคำว่า hegelianismo hegelianismo
 • การออกเสียงคำว่า cigarro cigarro
 • การออกเสียงคำว่า novela novela
 • การออกเสียงคำว่า prepotente prepotente
 • การออกเสียงคำว่า aba aba
 • การออกเสียงคำว่า infâmia infâmia
 • การออกเสียงคำว่า rastreador rastreador
 • การออกเสียงคำว่า sincretismo sincretismo
 • การออกเสียงคำว่า proficiência proficiência
 • การออกเสียงคำว่า galinhola galinhola
 • การออกเสียงคำว่า quartzo quartzo
 • การออกเสียงคำว่า Bielorrúsia Bielorrúsia
 • การออกเสียงคำว่า Cairu Cairu
 • การออกเสียงคำว่า Serra da Estrela Serra da Estrela
 • การออกเสียงคำว่า peristaltismo peristaltismo
 • การออกเสียงคำว่า captáculo captáculo
 • การออกเสียงคำว่า maga maga
 • การออกเสียงคำว่า eustasia eustasia
 • การออกเสียงคำว่า parlenda parlenda
 • การออกเสียงคำว่า direitos fundamentais direitos fundamentais
 • การออกเสียงคำว่า arianismo arianismo
 • การออกเสียงคำว่า chup-chup chup-chup
 • การออกเสียงคำว่า circo circo
 • การออกเสียงคำว่า abaci abaci
 • การออกเสียงคำว่า cervo cervo
 • การออกเสียงคำว่า Líbna Líbna
 • การออกเสียงคำว่า aborígene aborígene
 • การออกเสียงคำว่า aavora aavora
 • การออกเสียงคำว่า sesta sesta
 • การออกเสียงคำว่า apostila apostila
 • การออกเสียงคำว่า subserviência subserviência
 • การออกเสียงคำว่า Sarapuí Sarapuí
 • การออกเสียงคำว่า behaviorismo behaviorismo
 • การออกเสียงคำว่า povo povo
 • การออกเสียงคำว่า glicemia glicemia
 • การออกเสียงคำว่า ganha-pão ganha-pão
 • การออกเสียงคำว่า pavimento pavimento
 • การออกเสียงคำว่า recenseamento recenseamento
 • การออกเสียงคำว่า ranhetice ranhetice
 • การออกเสียงคำว่า jaça jaça
 • การออกเสียงคำว่า descalçamento descalçamento
 • การออกเสียงคำว่า tresavô tresavô
 • การออกเสียงคำว่า pilé pilé
 • การออกเสียงคำว่า pelagianismo pelagianismo
 • การออกเสียงคำว่า erotismo erotismo
 • การออกเสียงคำว่า irreprochabilidade irreprochabilidade
 • การออกเสียงคำว่า nicotina nicotina
 • การออกเสียงคำว่า sub-bloco sub-bloco
 • การออกเสียงคำว่า retitude retitude
 • การออกเสียงคำว่า santimônia santimônia
 • การออกเสียงคำว่า sanfona sanfona
 • การออกเสียงคำว่า abrunho abrunho
 • การออกเสียงคำว่า aduana aduana
 • การออกเสียงคำว่า cabina cabina
 • การออกเสียงคำว่า teiú teiú
 • การออกเสียงคำว่า burlaria burlaria
 • การออกเสียงคำว่า esfalfamento esfalfamento
 • การออกเสียงคำว่า excelsitude excelsitude
 • การออกเสียงคำว่า passamanaria passamanaria
 • การออกเสียงคำว่า conspecto conspecto
 • การออกเสียงคำว่า ansa ansa
 • การออกเสียงคำว่า dessuetude dessuetude
 • การออกเสียงคำว่า pietismo pietismo
 • การออกเสียงคำว่า Guarapari Guarapari
 • การออกเสียงคำว่า súlfur súlfur
 • การออกเสียงคำว่า fortitude fortitude
 • การออกเสียงคำว่า sulavento sulavento
 • การออกเสียงคำว่า geropiga geropiga
 • การออกเสียงคำว่า priapismo priapismo
 • การออกเสียงคำว่า cornículo cornículo
 • การออกเสียงคำว่า absentismo absentismo
 • การออกเสียงคำว่า vozario vozario
 • การออกเสียงคำว่า ardidez ardidez
 • การออกเสียงคำว่า tatu-bola tatu-bola
 • การออกเสียงคำว่า quiromancia quiromancia
 • การออกเสียงคำว่า chiasco chiasco
 • การออกเสียงคำว่า frúnculo frúnculo
 • การออกเสียงคำว่า labéu labéu