ภาษา:

ภาษาโปรตุเกส

[pt]

กลับไปยังภาษาโปรตุเกส

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : preservativo preservativo
 • การออกเสียง : quando quando
 • การออกเสียง : termine termine
 • การออกเสียง : ansioso ansioso
 • การออกเสียง : bramoso bramoso
 • การออกเสียง : Cupido Cupido
 • การออกเสียง : morte morte
 • การออกเสียง : caldo caldo
 • การออกเสียง : frescura frescura
 • การออกเสียง : fomento fomento
 • การออกเสียง : aeronauta aeronauta
 • การออกเสียง : asteroide asteroide
 • การออกเสียง : meteorite meteorite
 • การออกเสียง : pista pista
 • การออกเสียง : aeroplano aeroplano
 • การออกเสียง : congresso congresso
 • การออกเสียง : corna corna
 • การออกเสียง : corno corno
 • การออกเสียง : servilismo servilismo
 • การออกเสียง : culto culto
 • การออกเสียง : pretendente pretendente
 • การออกเสียง : aborto aborto
 • การออกเสียง : fico fico
 • การออกเสียง : figo figo
 • การออกเสียง : adolescente adolescente
 • การออกเสียง : adiapneustia adiapneustia
 • การออกเสียง : adesivo adesivo
 • การออกเสียง : libertino libertino
 • การออกเสียง : voce voce
 • การออกเสียง : adenoma adenoma
 • การออกเสียง : arredamento arredamento
 • การออกเสียง : paramento paramento
 • การออกเสียง : parco parco
 • การออกเสียง : santo santo
 • การออกเสียง : pendente pendente
 • การออกเสียง : aforisma aforisma
 • การออกเสียง : altura altura
 • การออกเสียง : mota mota
 • การออกเสียง : cliente cliente
 • การออกเสียง : mercante mercante
 • การออกเสียง : quadro quadro
 • การออกเสียง : fosso fosso
 • การออกเสียง : linfa linfa
 • การออกเสียง : lito lito
 • การออกเสียง : litografia litografia
 • การออกเสียง : colore colore
 • การออกเสียง : infuso infuso
 • การออกเสียง : lago lago
 • การออกเสียง : palude palude
 • การออกเสียง : urina urina
 • การออกเสียง : colmo colmo
 • การออกเสียง : acme acme
 • การออกเสียง : elogio elogio
 • การออกเสียง : nota nota
 • การออกเสียง : parte parte
 • การออกเสียง : banco banco
 • การออกเสียง : ignorante ignorante
 • การออกเสียง : conquista conquista
 • การออกเสียง : catasta catasta
 • การออกเสียง : grumo grumo
 • การออกเสียง : mistura mistura
 • การออกเสียง : confronto confronto
 • การออกเสียง : cautela cautela
 • การออกเสียง : giro giro
 • การออกเสียง : teatro teatro
 • การออกเสียง : documento documento
 • การออกเสียง : antinomia antinomia
 • การออกเสียง : canto canto
 • การออกเสียง : coro coro
 • การออกเสียง : ritmo ritmo
 • การออกเสียง : sinfonia sinfonia
 • การออกเสียง : testo testo
 • การออกเสียง : sintonia sintonia
 • การออกเสียง : paio paio
 • การออกเสียง : pagamento pagamento
 • การออกเสียง : Saldo Saldo
 • การออกเสียง : permanente permanente
 • การออกเสียง : adepto adepto
 • การออกเสียง : aderente aderente
 • การออกเสียง : membro membro
 • การออกเสียง : festa festa
 • การออกเสียง : censura censura
 • การออกเสียง : Baco Baco
 • การออกเสียง : cambiamento cambiamento
 • การออกเสียง : contingente contingente
 • การออกเสียง : fato fato
 • การออกเสียง : grana grana
 • การออกเสียง : impedimento impedimento
 • การออกเสียง : imprevisto imprevisto
 • การออกเสียง : incerto incerto
 • การออกเสียง : incidente incidente
 • การออกเสียง : infarto infarto
 • การออกเสียง : maligno maligno
 • การออกเสียง : misto misto
 • การออกเสียง : passo passo
 • การออกเสียง : terremoto terremoto
 • การออกเสียง : tormento tormento
 • การออกเสียง : fatalismo fatalismo
 • การออกเสียง : extra extra
 • การออกเสียง : accesso accesso