ภาษา:

ภาษาโปรตุเกส

[pt]

กลับไปยังภาษาโปรตุเกส

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : vamp vamp
 • การออกเสียง : anfiteatro anfiteatro
 • การออกเสียง : anestesia anestesia
 • การออกเสียง : metionina metionina
 • การออกเสียง : metodista metodista
 • การออกเสียง : metatarso metatarso
 • การออกเสียง : meteorismo meteorismo
 • การออกเสียง : anfetamina anfetamina
 • การออกเสียง : metamorfismo metamorfismo
 • การออกเสียง : metano metano
 • การออกเสียง : metaplasmo metaplasmo
 • การออกเสียง : metafonia metafonia
 • การออกเสียง : metabolismo metabolismo
 • การออกเสียง : metacarpo metacarpo
 • การออกเสียง : metacromasia metacromasia
 • การออกเสียง : Androgino Androgino
 • การออกเสียง : deserto deserto
 • การออกเสียง : comando comando
 • การออกเสียง : asterisco asterisco
 • การออกเสียง : servo servo
 • การออกเสียง : servente servente
 • การออกเสียง : disposto disposto
 • การออกเสียง : imposto imposto
 • การออกเสียง : permissivo permissivo
 • การออกเสียง : legalista legalista
 • การออกเสียง : individualista individualista
 • การออกเสียง : distinto distinto
 • การออกเสียง : diverso diverso
 • การออกเสียง : equivalente equivalente
 • การออกเสียง : correlato correlato
 • การออกเสียง : sedativo sedativo
 • การออกเสียง : anodino anodino
 • การออกเสียง : asceta asceta
 • การออกเสียง : eremita eremita
 • การออกเสียง : anacoreta anacoreta
 • การออกเสียง : amuleto amuleto
 • การออกเสียง : recipiente recipiente
 • การออกเสียง : amoroso amoroso
 • การออกเสียง : promessa promessa
 • การออกเสียง : fluidificante fluidificante
 • การออกเสียง : lenitivo lenitivo
 • การออกเสียง : montante montante
 • การออกเสียง : importo importo
 • การออกเสียง : corte corte
 • การออกเสียง : fiscalista fiscalista
 • การออกเสียง : gerente gerente
 • การออกเสียง : fio fio
 • การออกเสียง : trina trina
 • การออกเสียง : trombone trombone
 • การออกเสียง : religioso religioso
 • การออกเสียง : bastimento bastimento
 • การออกเสียง : lume lume
 • การออกเสียง : edema edema
 • การออกเสียง : cinta cinta
 • การออกเสียง : amerindio amerindio
 • การออกเสียง : cantina cantina
 • การออกเสียง : taverna taverna
 • การออกเสียง : minuto minuto
 • การออกเสียง : itinerante itinerante
 • การออกเสียง : ambulante ambulante
 • การออกเสียง : fantasia fantasia
 • การออกเสียง : megalomania megalomania
 • การออกเสียง : bizantinismo bizantinismo
 • การออกเสียง : volto volto
 • การออกเสียง : contesto contesto
 • การออกเสียง : globo globo
 • การออกเสียง : Ceto Ceto
 • การออกเสียง : preposto preposto
 • การออกเสียง : digestivo digestivo
 • การออกเสียง : aperitivo aperitivo
 • การออกเสียง : amaro amaro
 • การออกเสียง : amaranto amaranto
 • การออกเสียง : copista copista
 • การออกเสียง : consorte consorte
 • การออกเสียง : cavo cavo
 • การออกเสียง : individualismo individualismo
 • การออกเสียง : sordo sordo
 • การออกเสียง : raro raro
 • การออกเสียง : limite limite
 • การออกเสียง : sopra sopra
 • การออกเสียง : dente dente
 • การออกเสียง : alto alto
 • การออกเสียง : cresta cresta
 • การออกเสียง : alternativa alternativa
 • การออกเสียง : dirigente dirigente
 • การออกเสียง : creme creme
 • การออกเสียง : alpino alpino
 • การออกเสียง : Montanaro Montanaro
 • การออกเสียง : alpe alpe
 • การออกเสียง : ostracismo ostracismo
 • การออกเสียง : purga purga
 • การออกเสียง : cabina cabina
 • การออกเสียง : seno seno
 • การออกเสียง : residente residente
 • การออกเสียง : conformismo conformismo
 • การออกเสียง : docente docente
 • การออกเสียง : candidato candidato
 • การออกเสียง : fazenda fazenda
 • การออกเสียง : magia magia
 • การออกเสียง : charme charme