ภาษา:

ภาษาโปรตุเกส

[pt]

กลับไปยังภาษาโปรตุเกส

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : menorragia menorragia
 • การออกเสียง : meningoencefalite meningoencefalite
 • การออกเสียง : menisco menisco
 • การออกเสียง : meniano meniano
 • การออกเสียง : membrana membrana
 • การออกเสียง : meninge meninge
 • การออกเสียง : meningismo meningismo
 • การออกเสียง : memento memento
 • การออกเสียง : meningite meningite
 • การออกเสียง : menarca menarca
 • การออกเสียง : mendelismo mendelismo
 • การออกเสียง : melo melo
 • การออกเสียง : Melissa Melissa
 • การออกเสียง : melanite melanite
 • การออกเสียง : melanterite melanterite
 • การออกเสียง : melatonina melatonina
 • การออกเสียง : antera antera
 • การออกเสียง : antropocentrismo antropocentrismo
 • การออกเสียง : antropofagia antropofagia
 • การออกเสียง : antropomorfismo antropomorfismo
 • การออกเสียง : antroposofia antroposofia
 • การออกเสียง : antilogaritmo antilogaritmo
 • การออกเสียง : antifascismo antifascismo
 • การออกเสียง : antiamericanismo antiamericanismo
 • การออกเสียง : anticiclone anticiclone
 • การออกเสียง : anticorpo anticorpo
 • การออกเสียง : militarista militarista
 • การออกเสียง : museo museo
 • การออกเสียง : antifascista antifascista
 • การออกเสียง : monumento monumento
 • การออกเสียง : antiquario antiquario
 • การออกเสียง : antecedente antecedente
 • การออกเสียง : austro austro
 • การออกเสียง : precedente precedente
 • การออกเสียง : ascendente ascendente
 • การออกเสียง : litigante litigante
 • การออกเสียง : paladino paladino
 • การออกเสียง : contendente contendente
 • การออกเสียง : persiana persiana
 • การออกเสียง : ribalta ribalta
 • การออกเสียง : Golfo Golfo
 • การออกเสียง : cala cala
 • การออกเสียง : teoria teoria
 • การออกเสียง : serpentina serpentina
 • การออกเสียง : ansa ansa
 • การออกเสียง : distonia distonia
 • การออกเสียง : distopia distopia
 • การออกเสียง : distrofia distrofia
 • การออกเสียง : distimia distimia
 • การออกเสียง : distinta distinta
 • การออกเสียง : distintivo distintivo
 • การออกเสียง : dissintonia dissintonia
 • การออกเสียง : dispermia dispermia
 • การออกเสียง : displasia displasia
 • การออกเสียง : dislalia dislalia
 • การออกเสียง : disosmia disosmia
 • การออกเสียง : disgrafia disgrafia
 • การออกเสียง : disfemia disfemia
 • การออกเสียง : disfemismo disfemismo
 • การออกเสียง : disfonia disfonia
 • การออกเสียง : discrasia discrasia
 • การออกเสียง : discromatopsia discromatopsia
 • การออกเสียง : disfagia disfagia
 • การออกเสียง : disfasia disfasia
 • การออกเสียง : discografia discografia
 • การออกเสียง : discordo discordo
 • การออกเสียง : disacusia disacusia
 • การออกเสียง : disartria disartria
 • การออกเสียง : fama fama
 • การออกเสียง : pronunciamento pronunciamento
 • การออกเสียง : proclama proclama
 • การออกเสียง : fosco fosco
 • การออกเสียง : alimento alimento
 • การออกเสียง : nervo nervo
 • การออกเสียง : ardimento ardimento
 • การออกเสียง : nano nano
 • การออกเสียง : cintura cintura
 • การออกเสียง : carne carne
 • การออกเสียง : benzina benzina
 • การออกเสียง : figura figura
 • การออกเสียง : esterno esterno
 • การออกเสียง : fibra fibra
 • การออกเสียง : fantasma fantasma
 • การออกเสียง : defunto defunto
 • การออกเสียง : sangue sangue
 • การออกเสียง : ossatura ossatura
 • การออกเสียง : interno interno
 • การออกเสียง : suscitamento suscitamento
 • การออกเสียง : subsistema subsistema
 • การออกเสียง : subagente subagente
 • การออกเสียง : sub sub
 • การออกเสียง : fobia fobia
 • การออกเสียง : giravolta giravolta
 • การออกเสียง : isolamento isolamento
 • การออกเสียง : recesso recesso
 • การออกเสียง : divina divina
 • การออกเสียง : beato beato
 • การออกเสียง : megera megera
 • การออกเสียง : diva diva
 • การออกเสียง : Angelo Angelo