ภาษา:

ภาษาโปรตุเกส

[pt]

กลับไปยังภาษาโปรตุเกส

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : discoteca discoteca
 • การออกเสียง : prisma prisma
 • การออกเสียง : Tino Tino
 • การออกเสียง : manente manente
 • การออกเสียง : auge auge
 • การออกเสียง : boiardo boiardo
 • การออกเสียง : carena carena
 • การออกเสียง : tormenta tormenta
 • การออกเสียง : deriva deriva
 • การออกเสียง : leva leva
 • การออกเสียง : aspa aspa
 • การออกเสียง : sinergia sinergia
 • การออกเสียง : sincronismo sincronismo
 • การออกเสียง : sincronia sincronia
 • การออกเสียง : asilo asilo
 • การออกเสียง : seminarista seminarista
 • การออกเสียง : destino destino
 • การออกเสียง : infinito infinito
 • การออกเสียง : padre padre
 • การออกเสียง : elemento elemento
 • การออกเสียง : asso asso
 • การออกเสียง : numero numero
 • การออกเสียง : Caio Caio
 • การออกเสียง : Tizio Tizio
 • การออกเสียง : tipo tipo
 • การออกเสียง : governante governante
 • การออกเสียง : adulto adulto
 • การออกเสียง : monarca monarca
 • การออกเสียง : gente gente
 • การออกเสียง : monte monte
 • การออกเสียง : verso verso
 • การออกเสียง : verbo verbo
 • การออกเสียง : sentimento sentimento
 • การออกเสียง : conto conto
 • การออกเสียง : motivo motivo
 • การออกเสียง : temperamento temperamento
 • การออกเสียง : momento momento
 • การออกเสียง : uso uso
 • การออกเสียง : peso peso
 • การออกเสียง : sovietologia sovietologia
 • การออกเสียง : metodologia metodologia
 • การออกเสียง : anacronismo anacronismo
 • การออกเสียง : fumo fumo
 • การออกเสียง : realista realista
 • การออกเสียง : realismo realismo
 • การออกเสียง : cifra cifra
 • การออกเสียง : raspa raspa
 • การออกเสียง : necrofilia necrofilia
 • การออกเสียง : sequela sequela
 • การออกเสียง : colonialismo colonialismo
 • การออกเสียง : separatista separatista
 • การออกเสียง : separatismo separatismo
 • การออกเสียง : sentimentalismo sentimentalismo
 • การออกเสียง : detrimento detrimento
 • การออกเสียง : azulejo azulejo
 • การออกเสียง : monografia monografia
 • การออกเสียง : monogamia monogamia
 • การออกเสียง : antropologia antropologia
 • การออกเสียง : turbante turbante
 • การออกเสียง : detrito detrito
 • การออกเสียง : forra forra
 • การออกเสียง : normativa normativa
 • การออกเสียง : monista monista
 • การออกเสียง : nudista nudista
 • การออกเสียง : nudismo nudismo
 • การออกเสียง : naturopata naturopata
 • การออกเสียง : naturalista naturalista
 • การออกเสียง : linimento linimento
 • การออกเสียง : requisito requisito
 • การออกเสียง : reprimenda reprimenda
 • การออกเสียง : congelamento congelamento
 • การออกเสียง : rogo rogo
 • การออกเสียง : fendente fendente
 • การออกเสียง : pronome pronome
 • การออกเสียง : numerologia numerologia
 • การออกเสียง : proposta proposta
 • การออกเสียง : potassa potassa
 • การออกเสียง : ciclo ciclo
 • การออกเสียง : universo universo
 • การออกเสียง : corrida corrida
 • การออกเสียง : concorrente concorrente
 • การออกเสียง : possidente possidente
 • การออกเสียง : coito coito
 • การออกเสียง : portento portento
 • การออกเสียง : monotonia monotonia
 • การออกเสียง : rango rango
 • การออกเสียง : rampa rampa
 • การออกเสียง : incitamento incitamento
 • การออกเสียง : burla burla
 • การออกเสียง : futurologia futurologia
 • การออกเสียง : trio trio
 • การออกเสียง : dinamismo dinamismo
 • การออกเสียง : favoritismo favoritismo
 • การออกเสียง : sussurro sussurro
 • การออกเสียง : classifica classifica
 • การออกเสียง : cooperativa cooperativa
 • การออกเสียง : circuito circuito
 • การออกเสียง : corporatura corporatura
 • การออกเสียง : artificialmente artificialmente
 • การออกเสียง : virtuosismo virtuosismo