ภาษา:

ภาษาโปรตุเกส

[pt]

กลับไปยังภาษาโปรตุเกส

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : ingresso ingresso
 • การออกเสียง : incremento incremento
 • การออกเสียง : guerra guerra
 • การออกเสียง : disputa disputa
 • การออกเสียง : labirinto labirinto
 • การออกเสียง : minestrone minestrone
 • การออกเสียง : gelo gelo
 • การออกเสียง : zelo zelo
 • การออกเสียง : campo campo
 • การออกเสียง : caso caso
 • การออกเสียง : evento evento
 • การออกเสียง : letargo letargo
 • การออกเสียง : reato reato
 • การออกเสียง : furto furto
 • การออกเสียง : perla perla
 • การออกเสียง : favola favola
 • การออกเสียง : antro antro
 • การออกเสียง : comportamento comportamento
 • การออกเสียง : droga droga
 • การออกเสียง : apostasia apostasia
 • การออกเสียง : folclore folclore
 • การออกเสียง : buco buco
 • การออกเสียง : marca marca
 • การออกเสียง : indumento indumento
 • การออกเสียง : dinastia dinastia
 • การออกเสียง : nativo nativo
 • การออกเสียง : saio saio
 • การออกเสียง : comandante comandante
 • การออกเสียง : centro centro
 • การออกเสียง : vivo vivo
 • การออกเสียง : ventre ventre
 • การออกเสียง : oceano oceano
 • การออกเสียง : resto resto
 • การออกเสียง : diploma diploma
 • การออกเสียง : patente patente
 • การออกเสียง : talento talento
 • การออกเสียง : cultura cultura
 • การออกเสียง : valentia valentia
 • การออกเสียง : industria industria
 • การออกเสียง : pratica pratica
 • การออกเสียง : alfabeto alfabeto
 • การออกเสียง : indulto indulto
 • การออกเสียง : impulso impulso
 • การออกเสียง : bacio bacio
 • การออกเสียง : morsa morsa
 • การออกเสียง : presa presa
 • การออกเสียง : germe germe
 • การออกเสียง : assalto assalto
 • การออกเสียง : dose dose
 • การออกเสียง : pletora pletora
 • การออกเสียง : caterva caterva
 • การออกเสียง : fasto fasto
 • การออกเสียง : carta carta
 • การออกเสียง : completo completo
 • การออกเสียง : veste veste
 • การออกเสียง : costume costume
 • การออกเสียง : moda moda
 • การออกเสียง : ornamento ornamento
 • การออกเสียง : apatia apatia
 • การออกเสียง : abulia abulia
 • การออกเสียง : regresso regresso
 • การออกเสียง : afasia afasia
 • การออกเสียง : aumento aumento
 • การออกเสียง : lista lista
 • การออกเสียง : cancro cancro
 • การออกเสียง : abisso abisso
 • การออกเสียง : cedimento cedimento
 • การออกเสียง : quiproquo quiproquo
 • การออกเสียง : bidente bidente
 • การออกเสียง : fusto fusto
 • การออกเสียง : atleta atleta
 • การออกเสียง : falso falso
 • การออกเสียง : tronco tronco
 • การออกเสียง : impostura impostura
 • การออกเสียง : ambiente ambiente
 • การออกเสียง : clima clima
 • การออกเสียง : dissidente dissidente
 • การออกเสียง : inurbano inurbano
 • การออกเสียง : conformista conformista
 • การออกเสียง : gasolina gasolina
 • การออกเสียง : carburante carburante
 • การออกเสียง : favorito favorito
 • การออกเสียง : generoso generoso
 • การออกเสียง : misericordioso misericordioso
 • การออกเสียง : filantropo filantropo
 • การออกเสียง : indulgente indulgente
 • การออกเสียง : petardo petardo
 • การออกเสียง : bengala bengala
 • การออกเสียง : benigno benigno
 • การออกเสียง : bonomia bonomia
 • การออกเสียง : maldisposto maldisposto
 • การออกเสียง : aborrimento aborrimento
 • การออกเสียง : capitalista capitalista
 • การออกเสียง : magra magra
 • การออกเสียง : indigente indigente
 • การออกเสียง : fame fame
 • การออกเสียง : economia economia
 • การออกเสียง : sereno sereno
 • การออกเสียง : carestia carestia
 • การออกเสียง : mendicante mendicante