ภาษา:

ภาษาโปรตุเกส

[pt]

กลับไปยังภาษาโปรตุเกส

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : andante andante
 • การออกเสียง : castigo castigo
 • การออกเสียง : porta porta
 • การออกเสียง : placebo placebo
 • การออกเสียง : Surra Surra
 • การออกเสียง : sede sede
 • การออกเสียง : vaso vaso
 • การออกเสียง : inconveniente inconveniente
 • การออกเสียง : foto foto
 • การออกเสียง : ato ato
 • การออกเสียง : periodo periodo
 • การออกเสียง : sigla sigla
 • การออกเสียง : Fortuna Fortuna
 • การออกเสียง : cemento cemento
 • การออกเสียง : demo demo
 • การออกเสียง : para para
 • การออกเสียง : nono nono
 • การออกเสียง : giovane giovane
 • การออกเสียง : inferno inferno
 • การออกเสียง : tantra tantra
 • การออกเสียง : selva selva
 • การออกเสียง : aperto aperto
 • การออกเสียง : Orco Orco
 • การออกเสียง : grave grave
 • การออกเสียง : disciplina disciplina
 • การออกเสียง : arena arena
 • การออกเสียง : torre torre
 • การออกเสียง : frase frase
 • การออกเสียง : Velo Velo
 • การออกเสียง : principio principio
 • การออกเสียง : Salto Salto
 • การออกเสียง : Telenovela Telenovela
 • การออกเสียง : Brando Brando
 • การออกเสียง : lardo lardo
 • การออกเสียง : negro negro
 • การออกเสียง : busto busto
 • การออกเสียง : extraterrestre extraterrestre
 • การออกเสียง : lata lata
 • การออกเสียง : menu menu
 • การออกเสียง : fotografia fotografia
 • การออกเสียง : ecografia ecografia
 • การออกเสียง : psicologia psicologia
 • การออกเสียง : neutrino neutrino
 • การออกเสียง : vice vice
 • การออกเสียง : catatonia catatonia
 • การออกเสียง : spot spot
 • การออกเสียง : Avena Avena
 • การออกเสียง : garbo garbo
 • การออกเสียง : nadir nadir
 • การออกเสียง : paragoge paragoge
 • การออกเสียง : meningocele meningocele
 • การออกเสียง : plasma plasma
 • การออกเสียง : musical musical
 • การออกเสียง : abate abate
 • การออกเสียง : cervo cervo
 • การออกเสียง : test test
 • การออกเสียง : ano ano
 • การออกเสียง : cerca cerca
 • การออกเสียง : interesse interesse
 • การออกเสียง : socio socio
 • การออกเสียง : arabesco arabesco
 • การออกเสียง : testa testa
 • การออกเสียง : cisterna cisterna
 • การออกเสียง : trave trave
 • การออกเสียง : caroba caroba
 • การออกเสียง : prova prova
 • การออกเสียง : mole mole
 • การออกเสียง : fritura fritura
 • การออกเสียง : risoto risoto
 • การออกเสียง : impressione impressione
 • การออกเสียง : taca taca
 • การออกเสียง : foca foca
 • การออกเสียง : oliva oliva
 • การออกเสียง : aeroporto aeroporto
 • การออกเสียง : mente mente
 • การออกเสียง : cielo cielo
 • การออกเสียง : Epifania Epifania
 • การออกเสียง : pontal pontal
 • การออกเสียง : pano pano
 • การออกเสียง : barca barca
 • การออกเสียง : pan pan
 • การออกเสียง : vida vida
 • การออกเสียง : pipa pipa
 • การออกเสียง : caco caco
 • การออกเสียง : paco paco
 • การออกเสียง : casino casino
 • การออกเสียง : nove nove
 • การออกเสียง : dó
 • การออกเสียง : sorte sorte
 • การออกเสียง : anca anca
 • การออกเสียง : faro faro
 • การออกเสียง : camisa camisa
 • การออกเสียง : pena pena
 • การออกเสียง : senso senso
 • การออกเสียง : microonda microonda
 • การออกเสียง : bosco bosco
 • การออกเสียง : oceanografia oceanografia
 • การออกเสียง : vento vento
 • การออกเสียง : melisma melisma
 • การออกเสียง : diastema diastema