ภาษา:

ภาษาโปรตุเกส

[pt]

กลับไปยังภาษาโปรตุเกส

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : carro carro
 • การออกเสียง : branco branco
 • การออกเสียง : carne carne
 • การออกเสียง : primavera primavera
 • การออกเสียง : vida vida
 • การออกเสียง : gente gente
 • การออกเสียง : aeroporto aeroporto
 • การออกเสียง : universo universo
 • การออกเสียง : morte morte
 • การออกเสียง : centro centro
 • การออกเสียง : camisa camisa
 • การออกเสียง : azulejo azulejo
 • การออกเสียง : sete sete
 • การออกเสียง : dente dente
 • การออกเสียง : festa festa
 • การออกเสียง : categoria categoria
 • การออกเสียง : inverno inverno
 • การออกเสียง : economia economia
 • การออกเสียง : fotografia fotografia
 • การออกเสียง : ferro ferro
 • การออกเสียง : quando quando
 • การออกเสียง : alpino alpino
 • การออกเสียง : ano ano
 • การออกเสียง : serpente serpente
 • การออกเสียง : sorte sorte
 • การออกเสียง : Porto Porto
 • การออกเสียง : carta carta
 • การออกเสียง : americano americano
 • การออกเสียง : pronto pronto
 • การออกเสียง : creme creme
 • การออกเสียง : deterioramento deterioramento
 • การออกเสียง : protesto protesto
 • การออกเสียง : medicina medicina
 • การออกเสียง : fio fio
 • การออกเสียง : testa testa
 • การออกเสียง : volume volume
 • การออกเสียง : Governo Governo
 • การออกเสียง : banco banco
 • การออกเสียง : convento convento
 • การออกเสียง : negro negro
 • การออกเสียง : registro registro
 • การออกเสียง : asterisco asterisco
 • การออกเสียง : Arte Arte
 • การออกเสียง : vento vento
 • การออกเสียง : psicologia psicologia
 • การออกเสียง : Pepe Pepe
 • การออกเสียง : pendente pendente
 • การออกเสียง : fato fato
 • การออกเสียง : amante amante
 • การออกเสียง : tipo tipo
 • การออกเสียง : sorriso sorriso
 • การออกเสียง : parte parte
 • การออกเสียง : presente presente
 • การออกเสียง : ritmo ritmo
 • การออกเสียง : fazenda fazenda
 • การออกเสียง : destino destino
 • การออกเสียง : Epifania Epifania
 • การออกเสียง : caso caso
 • การออกเสียง : antifascismo antifascismo
 • การออกเสียง : esperto esperto
 • การออกเสียง : campo campo
 • การออกเสียง : extra extra
 • การออกเสียง : alto alto
 • การออกเสียง : menu menu
 • การออกเสียง : fresco fresco
 • การออกเสียง : filantropo filantropo
 • การออกเสียง : acrobata acrobata
 • การออกเสียง : conta conta
 • การออกเสียง : mole mole
 • การออกเสียง : nascimento nascimento
 • การออกเสียง : neve neve
 • การออกเสียง : energia energia
 • การออกเสียง : teoria teoria
 • การออกเสียง : momento momento
 • การออกเสียง : oceano oceano
 • การออกเสียง : extraterrestre extraterrestre
 • การออกเสียง : Caio Caio
 • การออกเสียง : teatro teatro
 • การออกเสียง : ronca ronca
 • การออกเสียง : anfetamina anfetamina
 • การออกเสียง : ortografia ortografia
 • การออกเสียง : porta porta
 • การออกเสียง : tartaruga tartaruga
 • การออกเสียง : verbo verbo
 • การออกเสียง : substrato substrato
 • การออกเสียง : cerca cerca
 • การออกเสียง : padre padre
 • การออกเสียง : fantasia fantasia
 • การออกเสียง : gelo gelo
 • การออกเสียง : nove nove
 • การออกเสียง : trave trave
 • การออกเสียง : censura censura
 • การออกเสียง : gerente gerente
 • การออกเสียง : Ente Ente
 • การออกเสียง : maionese maionese
 • การออกเสียง : interrompimento interrompimento
 • การออกเสียง : ventre ventre
 • การออกเสียง : grosso grosso
 • การออกเสียง : assassino assassino
 • การออกเสียง : causa causa