ภาษา:

โปรตุเกส

[pt]

กลับไปยัง โปรตุเกส

 • การออกเสียงคำว่า foca foca
 • การออกเสียงคำว่า oliva oliva
 • การออกเสียงคำว่า aeroporto aeroporto
 • การออกเสียงคำว่า mente mente
 • การออกเสียงคำว่า cielo cielo
 • การออกเสียงคำว่า Epifania Epifania
 • การออกเสียงคำว่า pontal pontal
 • การออกเสียงคำว่า pano pano
 • การออกเสียงคำว่า barca barca
 • การออกเสียงคำว่า pan pan
 • การออกเสียงคำว่า vida vida
 • การออกเสียงคำว่า pipa pipa
 • การออกเสียงคำว่า ato ato
 • การออกเสียงคำว่า caco caco
 • การออกเสียงคำว่า paco paco
 • การออกเสียงคำว่า casino casino
 • การออกเสียงคำว่า nove nove
 • การออกเสียงคำว่า dó
 • การออกเสียงคำว่า sorte sorte
 • การออกเสียงคำว่า anca anca
 • การออกเสียงคำว่า faro faro
 • การออกเสียงคำว่า camisa camisa
 • การออกเสียงคำว่า pena pena
 • การออกเสียงคำว่า senso senso
 • การออกเสียงคำว่า microonda microonda
 • การออกเสียงคำว่า bosco bosco
 • การออกเสียงคำว่า oceanografia oceanografia
 • การออกเสียงคำว่า vento vento
 • การออกเสียงคำว่า melisma melisma
 • การออกเสียงคำว่า diastema diastema