ภาษา:

โปรตุเกส

[pt]

กลับไปยัง โปรตุเกส

 • การออกเสียงคำว่า treinador (Portugal) treinador (Portugal)
 • การออกเสียงคำว่า engenharia mecatrônica engenharia mecatrônica
 • การออกเสียงคำว่า trampando trampando
 • การออกเสียงคำว่า caminhoneira caminhoneira
 • การออกเสียงคำว่า entomologia entomologia
 • การออกเสียงคำว่า Gari Gari
 • การออกเสียงคำว่า carpinteiro carpinteiro
 • การออกเสียงคำว่า locutor locutor
 • การออกเสียงคำว่า ornitólogo ornitólogo
 • การออกเสียงคำว่า telefonista telefonista
 • การออกเสียงคำว่า figurinista figurinista
 • การออกเสียงคำว่า operador de telégrafo operador de telégrafo
 • การออกเสียงคำว่า paralegal paralegal
 • การออกเสียงคำว่า administrador de sistema administrador de sistema
 • การออกเสียงคำว่า currier currier
 • การออกเสียงคำว่า exterminador exterminador
 • การออกเสียงคำว่า engenheiro aeroespacial engenheiro aeroespacial
 • การออกเสียงคำว่า educadores educadores
 • การออกเสียงคำว่า documentarista documentarista
 • การออกเสียงคำว่า engenheiro químico engenheiro químico
 • การออกเสียงคำว่า acordionista acordionista
 • การออกเสียงคำว่า astrofísico astrofísico
 • การออกเสียงคำว่า aviadores aviadores
 • การออกเสียงคำว่า limpa-chaminés limpa-chaminés
 • การออกเสียงคำว่า dançarina exótica dançarina exótica
 • การออกเสียงคำว่า engenheiro elétrico engenheiro elétrico
 • การออกเสียงคำว่า garçom de bar garçom de bar
 • การออกเสียงคำว่า etnólogo etnólogo
 • การออกเสียงคำว่า forjador forjador
 • การออกเสียงคำว่า ergonomista ergonomista