ภาษา:

ภาษาโปรตุเกส

[pt]

กลับไปยังภาษาโปรตุเกส

หมวดหมู่: nome proprio di persona

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnome proprio di persona

 • การออกเสียง : Irene Irene
 • การออกเสียง : Benito Benito
 • การออกเสียง : Adriano Adriano
 • การออกเสียง : Elisa Elisa
 • การออกเสียง : Amelia Amelia
 • การออกเสียง : Beatrice Beatrice
 • การออกเสียง : Modesto Modesto
 • การออกเสียง : Fabrizio Fabrizio
 • การออกเสียง : Palma Palma
 • การออกเสียง : Marilena Marilena
 • การออกเสียง : Marco Marco
 • การออกเสียง : Berta Berta
 • การออกเสียง : Larissa Larissa
 • การออกเสียง : Delfina Delfina
 • การออกเสียง : Marciano Marciano
 • การออกเสียง : Candida Candida
 • การออกเสียง : Guido Guido
 • การออกเสียง : tigressa tigressa
 • การออกเสียง : Angela Angela
 • การออกเสียง : Augusta Augusta
 • การออกเสียง : leto leto
 • การออกเสียง : Amalia Amalia
 • การออกเสียง : Rolando Rolando
 • การออกเสียง : Minerva Minerva
 • การออกเสียง : mimosa mimosa
 • การออกเสียง : Milena Milena
 • การออกเสียง : messalina messalina
 • การออกเสียง : Melissa Melissa
 • การออกเสียง : Marisa Marisa
 • การออกเสียง : Maia Maia
 • การออกเสียง : Ludmila Ludmila
 • การออกเสียง : Leda Leda
 • การออกเสียง : Eufrosina Eufrosina
 • การออกเสียง : Isadora Isadora
 • การออกเสียง : Isabella Isabella
 • การออกเสียง : Ingrid Ingrid
 • การออกเสียง : Ilda Ilda
 • การออกเสียง : Giovanna Giovanna
 • การออกเสียง : franca franca
 • การออกเสียง : Fedra Fedra
 • การออกเสียง : Elsa Elsa
 • การออกเสียง : Demetra Demetra
 • การออกเสียง : Daniela Daniela
 • การออกเสียง : Dafne Dafne
 • การออกเสียง : Cristina Cristina
 • การออกเสียง : Claudia Claudia
 • การออกเสียง : Chiara Chiara
 • การออกเสียง : Chantal Chantal
 • การออกเสียง : Celina Celina
 • การออกเสียง : Cecilia Cecilia
 • การออกเสียง : Caterina Caterina
 • การออกเสียง : Cassandra Cassandra
 • การออกเสียง : Carolina Carolina
 • การออกเสียง : Carola Carola
 • การออกเสียง : Carla Carla
 • การออกเสียง : Brigida Brigida
 • การออกเสียง : Berenice Berenice
 • การออกเสียง : Belinda Belinda
 • การออกเสียง : Alessandra Alessandra
 • การออกเสียง : Virgilio Virgilio
 • การออกเสียง : vasco vasco
 • การออกเสียง : valente valente
 • การออกเสียง : valdo valdo
 • การออกเสียง : Silvano Silvano
 • การออกเสียง : severo severo
 • การออกเสียง : Scipione Scipione
 • การออกเสียง : Saturnino Saturnino
 • การออกเสียง : Rufo Rufo
 • การออกเสียง : Romualdo Romualdo
 • การออกเสียง : Rodrigo Rodrigo
 • การออกเสียง : Roberto Roberto
 • การออกเสียง : quinto quinto
 • การออกเสียง : policarpo policarpo
 • การออกเสียง : Plutarco Plutarco
 • การออกเสียง : Osvaldo Osvaldo
 • การออกเสียง : Orlando Orlando
 • การออกเสียง : Narciso Narciso
 • การออกเสียง : Mirone Mirone
 • การออกเสียง : Luca Luca
 • การออกเสียง : Leopoldo Leopoldo
 • การออกเสียง : Fausto Fausto
 • การออกเสียง : Luciano Luciano
 • การออกเสียง : franco franco
 • การออกเสียง : Camilla Camilla
 • การออกเสียง : Eduardo Eduardo
 • การออกเสียง : Matilde Matilde
 • การออกเสียง : Augusto Augusto
 • การออกเสียง : Arnaldo Arnaldo
 • การออกเสียง : Mariano Mariano
 • การออกเสียง : Fernando Fernando
 • การออกเสียง : Aniceto Aniceto
 • การออกเสียง : Antero Antero
 • การออกเสียง : Fabiano Fabiano
 • การออกเสียง : Dionisio Dionisio
 • การออกเสียง : Caio Caio
 • การออกเสียง : Severino Severino
 • การออกเสียง : Adeodato Adeodato
 • การออกเสียง : dono dono
 • การออกเสียง : formoso formoso
 • การออกเสียง : Anselmo Anselmo