ภาษา:

โปรตุเกส

[pt]

กลับไปยัง โปรตุเกส

 • การออกเสียงคำว่า Benito Benito
 • การออกเสียงคำว่า Adriano Adriano
 • การออกเสียงคำว่า Elisa Elisa
 • การออกเสียงคำว่า Amelia Amelia
 • การออกเสียงคำว่า Beatrice Beatrice
 • การออกเสียงคำว่า Modesto Modesto
 • การออกเสียงคำว่า Fabrizio Fabrizio
 • การออกเสียงคำว่า Palma Palma
 • การออกเสียงคำว่า Marilena Marilena
 • การออกเสียงคำว่า Marco Marco
 • การออกเสียงคำว่า Berta Berta
 • การออกเสียงคำว่า Larissa Larissa
 • การออกเสียงคำว่า Delfina Delfina
 • การออกเสียงคำว่า Marciano Marciano
 • การออกเสียงคำว่า Candida Candida
 • การออกเสียงคำว่า Guido Guido
 • การออกเสียงคำว่า Irene Irene
 • การออกเสียงคำว่า tigressa tigressa
 • การออกเสียงคำว่า Angela Angela
 • การออกเสียงคำว่า Augusta Augusta
 • การออกเสียงคำว่า leto leto
 • การออกเสียงคำว่า Daria Daria
 • การออกเสียงคำว่า Amalia Amalia
 • การออกเสียงคำว่า Rolando Rolando
 • การออกเสียงคำว่า Minerva Minerva
 • การออกเสียงคำว่า mimosa mimosa
 • การออกเสียงคำว่า Milena Milena
 • การออกเสียงคำว่า messalina messalina
 • การออกเสียงคำว่า Melissa Melissa
 • การออกเสียงคำว่า Marisa Marisa