ภาษา:

ภาษาโปรตุเกส

[pt]

กลับไปยังภาษาโปรตุเกส

หมวดหมู่: learning French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlearning French

 • การออกเสียง : mais mais
 • การออกเสียง : dormir dormir
 • การออกเสียง : 10 - dez 10 - dez
 • การออกเสียง : triste triste
 • การออกเสียง : que que
 • การออกเสียง : pois pois
 • การออกเสียง : 1 - um 1 - um
 • การออกเสียง : 14 - quatorze 14 - quatorze
 • การออกเสียง : à à
 • การออกเสียง : 13 - treze 13 - treze
 • การออกเสียง : 9 - nove 9 - nove
 • การออกเสียง : entre entre
 • การออกเสียง : legumes legumes
 • การออกเสียง : quinze quinze
 • การออกเสียง : 40 - quarenta 40 - quarenta
 • การออกเสียง : Seul Seul
 • การออกเสียง : livre livre
 • การออกเสียง : 20 - vinte 20 - vinte
 • การออกเสียง : Notre-Dame Notre-Dame
 • การออกเสียง : Jus Jus
 • การออกเสียง : 18 - dezoito 18 - dezoito
 • การออกเสียง : jamais jamais
 • การออกเสียง : 30 - trinta 30 - trinta
 • การออกเสียง : fraude fraude
 • การออกเสียง : quatorze quatorze
 • การออกเสียง : Monsieur Monsieur
 • การออกเสียง : 17 - dezessete 17 - dezessete
 • การออกเสียง : oie oie
 • การออกเสียง : investir investir
 • การออกเสียง : original original
 • การออกเสียง : une une
 • การออกเสียง : des des
 • การออกเสียง : repartir repartir
 • การออกเสียง : Français Français
 • การออกเสียง : vos vos
 • การออกเสียง : mangue mangue
 • การออกเสียง : altitude altitude
 • การออกเสียง : sétima sétima
 • การออกเสียง : 19 - dezenove 19 - dezenove
 • การออกเสียง : bois bois
 • การออกเสียง : vitre vitre
 • การออกเสียง : chambre chambre
 • การออกเสียง : opéra opéra
 • การออกเสียง : pense pense
 • การออกเสียง : vendeuse vendeuse
 • การออกเสียง : marche marche
 • การออกเสียง : chocolat chocolat
 • การออกเสียง : encore encore
 • การออกเสียง : parti parti
 • การออกเสียง : visite visite
 • การออกเสียง : fondue fondue