ภาษา:

โปรตุเกส

[pt]

กลับไปยัง โปรตุเกส

 • การออกเสียงคำว่า quatorze quatorze
 • การออกเสียงคำว่า dormir dormir
 • การออกเสียงคำว่า des des
 • การออกเสียงคำว่า Mais Mais
 • การออกเสียงคำว่า Monsieur Monsieur
 • การออกเสียงคำว่า que que
 • การออกเสียงคำว่า legumes legumes
 • การออกเสียงคำว่า Français Français
 • การออกเสียงคำว่า opéra opéra
 • การออกเสียงคำว่า bois bois
 • การออกเสียงคำว่า entre entre
 • การออกเสียงคำว่า Notre-Dame Notre-Dame
 • การออกเสียงคำว่า jamais jamais
 • การออกเสียงคำว่า Seul Seul
 • การออกเสียงคำว่า sétima sétima
 • การออกเสียงคำว่า 9 - nove 9 - nove
 • การออกเสียงคำว่า 40 - quarenta 40 - quarenta
 • การออกเสียงคำว่า 30 - trinta 30 - trinta
 • การออกเสียงคำว่า 20 - vinte 20 - vinte
 • การออกเสียงคำว่า 19 - dezenove 19 - dezenove
 • การออกเสียงคำว่า 18 - dezoito 18 - dezoito
 • การออกเสียงคำว่า 17 - dezessete 17 - dezessete
 • การออกเสียงคำว่า 14 - quatorze 14 - quatorze
 • การออกเสียงคำว่า 13 - treze 13 - treze
 • การออกเสียงคำว่า 10 - dez 10 - dez
 • การออกเสียงคำว่า 1 - um 1 - um
 • การออกเสียงคำว่า altitude altitude
 • การออกเสียงคำว่า livre livre
 • การออกเสียงคำว่า Châteauneuf-du-Pape Châteauneuf-du-Pape
 • การออกเสียงคำว่า vitre vitre