ภาษา:

โปรตุเกส

[pt]

กลับไปยัง โปรตุเกส

 • การออกเสียงคำว่า Ginkgo biloba Ginkgo biloba
 • การออกเสียงคำว่า clonazepam clonazepam
 • การออกเสียงคำว่า glucagon glucagon
 • การออกเสียงคำว่า carisoprodol carisoprodol
 • การออกเสียงคำว่า betaxolol betaxolol
 • การออกเสียงคำว่า Esmolol Esmolol
 • การออกเสียงคำว่า corticosteroide corticosteroide
 • การออกเสียงคำว่า glicocorticoide glicocorticoide
 • การออกเสียงคำว่า analgésico analgésico
 • การออกเสียงคำว่า ureia ureia
 • การออกเสียงคำว่า ranelato ranelato
 • การออกเสียงคำว่า fenilacetato fenilacetato
 • การออกเสียงคำว่า benzoato benzoato
 • การออกเสียงคำว่า citrato citrato
 • การออกเสียงคำว่า sobrerol sobrerol
 • การออกเสียงคำว่า interferon interferon
 • การออกเสียงคำว่า interleucina interleucina
 • การออกเสียงคำว่า iobitridol iobitridol
 • การออกเสียงคำว่า iodenafil iodenafil
 • การออกเสียงคำว่า indometacina indometacina
 • การออกเสียงคำว่า iodopovidona iodopovidona
 • การออกเสียงคำว่า infliximabe infliximabe
 • การออกเสียงคำว่า iodoquinol iodoquinol
 • การออกเสียงคำว่า inosina inosina
 • การออกเสียงคำว่า indapamina indapamina
 • การออกเสียงคำว่า indinavir indinavir
 • การออกเสียงคำว่า indobufeno indobufeno
 • การออกเสียงคำว่า imipramina imipramina
 • การออกเสียงคำว่า imiquimode imiquimode
 • การออกเสียงคำว่า ifosfamida ifosfamida