ภาษา:

โปรตุเกส

[pt]

กลับไปยัง โปรตุเกส

 • การออกเสียงคำว่า gola gola
 • การออกเสียงคำว่า ejaculação ejaculação
 • การออกเสียงคำว่า sobrecu sobrecu
 • การออกเสียงคำว่า nas nas
 • การออกเสียงคำว่า tecal tecal
 • การออกเสียงคำว่า ruga ruga
 • การออกเสียงคำว่า úvula úvula
 • การออกเสียงคำว่า Palma Palma
 • การออกเสียงคำว่า tiróide tiróide
 • การออกเสียงคำว่า angiologia angiologia
 • การออกเสียงคำว่า meninge meninge
 • การออกเสียงคำว่า Bursa Bursa
 • การออกเสียงคำว่า clítoris clítoris
 • การออกเสียงคำว่า occipício occipício
 • การออกเสียงคำว่า esquindilese esquindilese
 • การออกเสียงคำว่า esquizógnato esquizógnato
 • การออกเสียงคำว่า subclávio subclávio
 • การออกเสียงคำว่า romboide romboide
 • การออกเสียงคำว่า cloaca cloaca
 • การออกเสียงคำว่า túnel do carpo túnel do carpo
 • การออกเสียงคำว่า cíngulo cíngulo
 • การออกเสียงคำว่า metatarso metatarso
 • การออกเสียงคำว่า atlante atlante
 • การออกเสียงคำว่า peridural peridural
 • การออกเสียงคำว่า válvula sigmoide válvula sigmoide
 • การออกเสียงคำว่า trato teto-espinal trato teto-espinal
 • การออกเสียงคำว่า sistema esquelético sistema esquelético
 • การออกเสียงคำว่า triângulo de Ward triângulo de Ward
 • การออกเสียงคำว่า triângulo de Hasselbach triângulo de Hasselbach
 • การออกเสียงคำว่า nodo de Virchow nodo de Virchow