ภาษา:

โปรตุเกส

[pt]

กลับไปยัง โปรตุเกส

 • การออกเสียงคำว่า temporariamente temporariamente
 • การออกเสียงคำว่า vivamente vivamente
 • การออกเสียงคำว่า propriamente propriamente
 • การออกเสียงคำว่า sexualmente sexualmente
 • การออกเสียงคำว่า trivialmente trivialmente
 • การออกเสียงคำว่า preliminarmente preliminarmente
 • การออกเสียงคำว่า regularmente regularmente
 • การออกเสียงคำว่า sucessivamente sucessivamente
 • การออกเสียงคำว่า violentamente violentamente
 • การออกเสียงคำว่า profundamente profundamente
 • การออกเสียงคำว่า secretamente secretamente
 • การออกเสียงคำว่า totalmente totalmente
 • การออกเสียงคำว่า praticamente praticamente
 • การออกเสียงคำว่า raivosamente raivosamente
 • การออกเสียงคำว่า sistematicamente sistematicamente
 • การออกเสียงคำว่า veemente veemente
 • การออกเสียงคำว่า primordialmente primordialmente
 • การออกเสียงคำว่า revolucionariamente revolucionariamente
 • การออกเสียงคำว่า tenazmente tenazmente
 • การออกเสียงคำว่า voluntariamente voluntariamente
 • การออกเสียงคำว่า provavelmente provavelmente
 • การออกเสียงคำว่า significativamente significativamente
 • การออกเสียงคำว่า ulteriormente ulteriormente
 • การออกเสียงคำว่า premente premente
 • การออกเสียงคำว่า relativamente relativamente
 • การออกเสียงคำว่า sucintamente sucintamente
 • การออกเสียงคำว่า virginalmente virginalmente
 • การออกเสียงคำว่า profusamente profusamente
 • การออกเสียงคำว่า seguidamente seguidamente
 • การออกเสียงคำว่า tradicionalmente tradicionalmente