ภาษา:

ภาษาโปรตุเกส

[pt]

กลับไปยังภาษาโปรตุเกส

หมวดหมู่: adverbs

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverbs