ภาษา:

โปรตุเกส

[pt]

กลับไปยัง โปรตุเกส

 • การออกเสียงคำว่า a a
 • การออกเสียงคำว่า bonito bonito
 • การออกเสียงคำว่า grande grande
 • การออกเสียงคำว่า maravilhoso maravilhoso
 • การออกเสียงคำว่า cu cu
 • การออกเสียงคำว่า inteligente inteligente
 • การออกเสียงคำว่า feio feio
 • การออกเสียงคำว่า no no
 • การออกเสียงคำว่า ruim ruim
 • การออกเสียงคำว่า diamante diamante
 • การออกเสียงคำว่า municipal municipal
 • การออกเสียงคำว่า mortal mortal
 • การออกเสียงคำว่า válido válido
 • การออกเสียงคำว่า presente presente
 • การออกเสียงคำว่า ocupado ocupado
 • การออกเสียงคำว่า apenas apenas
 • การออกเสียงคำว่า real real
 • การออกเสียงคำว่า mal mal
 • การออกเสียงคำว่า tranquilo tranquilo
 • การออกเสียงคำว่า extra extra
 • การออกเสียงคำว่า gay gay
 • การออกเสียงคำว่า gostosas gostosas
 • การออกเสียงคำว่า fantástico fantástico
 • การออกเสียงคำว่า líquido líquido
 • การออกเสียงคำว่า fada fada
 • การออกเสียงคำว่า mau mau
 • การออกเสียงคำว่า suave suave
 • การออกเสียงคำว่า humano humano
 • การออกเสียงคำว่า pastel pastel
 • การออกเสียงคำว่า frívolo frívolo