ภาษา:

โปลิช

[pl]

กลับไปยัง โปลิช

 • การออกเสียงคำว่า para para
 • การออกเสียงคำว่า tantra tantra
 • การออกเสียงคำว่า alibi alibi
 • การออกเสียงคำว่า arena arena
 • การออกเสียงคำว่า Salto Salto
 • การออกเสียงคำว่า lata lata
 • การออกเสียงคำว่า lega lega
 • การออกเสียงคำว่า menu menu
 • การออกเสียงคำว่า fotografia fotografia
 • การออกเสียงคำว่า neutrino neutrino
 • การออกเสียงคำว่า test test
 • การออกเสียงคำว่า ano ano
 • การออกเสียงคำว่า fortuna fortuna
 • การออกเสียงคำว่า mole mole
 • การออกเสียงคำว่า piana piana
 • การออกเสียงคำว่า taca taca
 • การออกเสียงคำว่า Epifania Epifania
 • การออกเสียงคำว่า pan pan
 • การออกเสียงคำว่า pipa pipa
 • การออกเสียงคำว่า stała stała
 • การออกเสียงคำว่า lampion lampion
 • การออกเสียงคำว่า rufa rufa
 • การออกเสียงคำว่า oceanografia oceanografia
 • การออกเสียงคำว่า diastema diastema
 • การออกเสียงคำว่า slang slang
 • การออกเสียงคำว่า energia energia
 • การออกเสียงคำว่า mitra mitra
 • การออกเสียงคำว่า anomalia anomalia
 • การออกเสียงคำว่า fantasmagoria fantasmagoria
 • การออกเสียงคำว่า neuralgia neuralgia