ภาษา:

โปลิช

[pl]

กลับไปยัง โปลิช

 • การออกเสียงคำว่า Kim Kim
 • การออกเสียงคำว่า Lucjan Lucjan
 • การออกเสียงคำว่า Gerard Gerard
 • การออกเสียงคำว่า Eugeniusz Eugeniusz
 • การออกเสียงคำว่า Dawid Dawid
 • การออกเสียงคำว่า Bolesław Bolesław
 • การออกเสียงคำว่า Czesław Czesław
 • การออกเสียงคำว่า Hubert Hubert
 • การออกเสียงคำว่า gabro gabro
 • การออกเสียงคำว่า feliks feliks
 • การออกเสียงคำว่า Leonard Leonard
 • การออกเสียงคำว่า Cyprian Cyprian
 • การออกเสียงคำว่า Oskar Oskar
 • การออกเสียงคำว่า Lech Lech
 • การออกเสียงคำว่า Mario Mario
 • การออกเสียงคำว่า Robert Robert
 • การออกเสียงคำว่า Roman Roman
 • การออกเสียงคำว่า Elvis Elvis
 • การออกเสียงคำว่า Sławomir Sławomir
 • การออกเสียงคำว่า Marek Marek
 • การออกเสียงคำว่า Abraham Abraham
 • การออกเสียงคำว่า Euzebiusz Euzebiusz
 • การออกเสียงคำว่า Izydor Izydor
 • การออกเสียงคำว่า Maurycy Maurycy
 • การออกเสียงคำว่า Erazm Erazm
 • การออกเสียงคำว่า Daniel Daniel
 • การออกเสียงคำว่า Dionizy Dionizy
 • การออกเสียงคำว่า Eligiusz Eligiusz
 • การออกเสียงคำว่า Leszek Leszek
 • การออกเสียงคำว่า Aleksander Aleksander