ภาษา:

โปลิช

[pl]

กลับไปยัง โปลิช

 • การออกเสียงคำว่า Stefan Stefan
 • การออกเสียงคำว่า Salomon Salomon
 • การออกเสียงคำว่า Napoleon Napoleon
 • การออกเสียงคำว่า Lina Lina
 • การออกเสียงคำว่า Natalia Natalia
 • การออกเสียงคำว่า Julia Julia
 • การออกเสียงคำว่า Anton Anton
 • การออกเสียงคำว่า Amalia Amalia
 • การออกเสียงคำว่า Joachim Joachim
 • การออกเสียงคำว่า Donald Donald
 • การออกเสียงคำว่า Max Max
 • การออกเสียงคำว่า Fred Fred
 • การออกเสียงคำว่า Walter Walter
 • การออกเสียงคำว่า Knut Knut
 • การออกเสียงคำว่า Ivar Ivar
 • การออกเสียงคำว่า Herbert Herbert
 • การออกเสียงคำว่า Gilbert Gilbert
 • การออกเสียงคำว่า Ronald Ronald
 • การออกเสียงคำว่า Jon Jon
 • การออกเสียงคำว่า Frans Frans
 • การออกเสียงคำว่า Leopold Leopold
 • การออกเสียงคำว่า Roger Roger
 • การออกเสียงคำว่า Samuel Samuel
 • การออกเสียงคำว่า Arnold Arnold
 • การออกเสียงคำว่า Albin Albin
 • การออกเสียงคำว่า Adrian Adrian
 • การออกเสียงคำว่า Sebastian Sebastian
 • การออกเสียงคำว่า Waldemar Waldemar
 • การออกเสียงคำว่า Runo Runo
 • การออกเสียงคำว่า Thor Thor