ภาษา:

ภาษาโปแลนด์

[pl]

กลับไปยังภาษาโปแลนด์

หมวดหมู่: förnamn

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงförnamn

 • การออกเสียง : Ewa Ewa
 • การออกเสียง : Thor Thor
 • การออกเสียง : Stefan Stefan
 • การออกเสียง : Adrian Adrian
 • การออกเสียง : Napoleon Napoleon
 • การออกเสียง : Tekla Tekla
 • การออกเสียง : Julia Julia
 • การออกเสียง : Natalia Natalia
 • การออกเสียง : Runo Runo
 • การออกเสียง : Joachim Joachim
 • การออกเสียง : Kevin Kevin
 • การออกเสียง : Roger Roger
 • การออกเสียง : Ivar Ivar
 • การออกเสียง : Samuel Samuel
 • การออกเสียง : Waldemar Waldemar
 • การออกเสียง : Amalia Amalia
 • การออกเสียง : Fred Fred
 • การออกเสียง : Herbert Herbert
 • การออกเสียง : Ronald Ronald
 • การออกเสียง : Lina Lina
 • การออกเสียง : Blenda Blenda
 • การออกเสียง : Sebastian Sebastian
 • การออกเสียง : Donald Donald
 • การออกเสียง : daga daga
 • การออกเสียง : Max Max
 • การออกเสียง : Knut Knut
 • การออกเสียง : Kornelia Kornelia
 • การออกเสียง : Leopold Leopold
 • การออกเสียง : Edward Edward
 • การออกเสียง : Walter Walter
 • การออกเสียง : Magda Magda
 • การออกเสียง : Jon Jon
 • การออกเสียง : Albin Albin
 • การออกเสียง : Anton Anton
 • การออกเสียง : Frans Frans
 • การออกเสียง : Gilbert Gilbert
 • การออกเสียง : Livia Livia
 • การออกเสียง : Gotthard Gotthard
 • การออกเสียง : Anny Anny
 • การออกเสียง : Augusta Augusta
 • การออกเสียง : Arnold Arnold