ภาษา:

ภาษาโปแลนด์

[pl]

กลับไปยังภาษาโปแลนด์

หมวดหมู่: ... and he would (have) found himself arested

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง... and he would (have) found himself arested