ภาษา:

ภาษาโปแลนด์

[pl]

กลับไปยังภาษาโปแลนด์

หมวดหมู่: (be/live/camp) near by

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง(be/live/camp) near by