ภาษา:

ภาษาโปแลนด์

[pl]

กลับไปยังภาษาโปแลนด์

หมวดหมู่: (baby/small child speaking) wish to eat

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง(baby/small child speaking) wish to eat

  • การออกเสียง : chcieć papu chcieć papu