ภาษา:

ภาษาโปแลนด์

[pl]

กลับไปยังภาษาโปแลนด์

หมวดหมู่: (Are you) shaking in your boots?

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง(Are you) shaking in your boots?