ภาษา:

ภาษาโปแลนด์

[pl]

กลับไปยังภาษาโปแลนด์

หมวดหมู่: (adding) one cent to another

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง(adding) one cent to another