ภาษา:

ภาษาโปแลนด์

[pl]

กลับไปยังภาษาโปแลนด์

หมวดหมู่: (a car) being repaired

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง(a car) being repaired

  • การออกเสียง : w robocie w robocie