ภาษา:

ภาษาโปแลนด์

[pl]

กลับไปยังภาษาโปแลนด์

หมวดหมู่: ((informal) She would have finished

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง((informal) She would have finished