ภาษา:

ภาษาปาเปียเมนโต

[Papiamentu]

กลับไปยังภาษาปาเปียเมนโต

1.078 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : pomp di gasolin pomp di gasolin
 • บันทึกการออกเสียง : krioyo krioyo
 • บันทึกการออกเสียง : kuminda kuminda
 • บันทึกการออกเสียง : Kon ta bai? Kon ta bai?
 • บันทึกการออกเสียง : danki danki [verb]
 • บันทึกการออกเสียง : Kuant'or'tin? Kuant'or'tin?
 • บันทึกการออกเสียง : tur cos tur cos
 • บันทึกการออกเสียง : na na [definite article, Mother, mum, on, on top of, over, in the direction of, Sosič Balerina, WL]
 • บันทึกการออกเสียง : wordu wordu
 • บันทึกการออกเสียง : Nada Nada [female names, first names]
 • บันทึกการออกเสียง : placa placa
 • บันทึกการออกเสียง : skirbiendo skirbiendo
 • บันทึกการออกเสียง : pan pan [pane, sostantivo, mitologia, pharoenix, pot, rzeczownik, noun, ~ Kowalski, Mr. Kowalski, Bóg jest naszym ~em, God is our Lord, Kim pan jest?, Who are you sir?, kulturaslowianska, adjectiv]
 • บันทึกการออกเสียง : tawata tawata
 • บันทึกการออกเสียง : ora ora [various]
 • บันทึกการออกเสียง : lo lo [exclamation, archaic, Scrabble words, Kipling, logística.]
 • บันทึกการออกเสียง : a a [particle, preposition in Latin, adjective, letter, vowel, noun marker, alfabeto, letter name, article, lletres de l'alfabet, alphabet, anèri a ela, vèrs, prepostion, definite article, artigo determinado, Alphabet - Dutch, hey red do we q a, Kipling, letra a]
 • บันทึกการออกเสียง : ku ku [towards, in the direction of, iaido, nine]
 • บันทึกการออกเสียง : kuri kuri
 • บันทึกการออกเสียง : Pedro Pedro [name]
 • บันทึกการออกเสียง : di mas lihé di mas lihé
 • บันทึกการออกเสียง : mas lihé mas lihé
 • บันทึกการออกเสียง : lihé lihé
 • บันทึกการออกเสียง : nobo nobo
 • บันทึกการออกเสียง : casnan casnan
 • บันทึกการออกเสียง : muchanan muchanan
 • บันทึกการออกเสียง : hende hende [stedord, tredje person, ental, hunkøn, oblik, akkusativ, word]
 • บันทึกการออกเสียง : hopi hopi [nyelv, language, Indianer]
 • บันทึกการออกเสียง : dos dos [dowry, music]
 • บันทึกการออกเสียง : un un [numeral, verb, Scrabble words, Number, numbers in Catalan, numerals, Zamanalif]