ภาษา:

ปาเปียเมนโต้

[Papiamentu]

กลับไปยัง ปาเปียเมนโต้

1.082 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Hopi bon Hopi bon
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า awor awor
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pomp di gasolin pomp di gasolin
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า krioyo krioyo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kuminda kuminda
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kon ta bai? Kon ta bai?
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า danki danki [verb]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kuant'or'tin? Kuant'or'tin?
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tur cos tur cos
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า na na [definite article, Mother, mum, see <huraganowy>, see <narodzenie>, on, on top of, over, in the direction of, see <południowy>]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า wordu wordu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Nada Nada [female names, first names]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า placa placa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า skirbiendo skirbiendo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pan pan [pane, sostantivo, mitologia, pharoenix, pot, rzeczownik, noun, ~ Kowalski, Mr. Kowalski, Bóg jest naszym ~em, God is our Lord, Kim pan jest?, Who are you sir?, see <jakoby>, see <pomysł>, see <możecie>, see <młodzian>]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tawata tawata
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ora ora [e lo paure dròlle demorava las oras a se regassar]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lo lo [exclamation, archaic, Scrabble words]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า a a [particle, preposition in Latin, adjective, letter, vowel, noun marker, alfabeto, letter name, article, lletres de l'alfabet, alphabet, anèri a ela, vèrs, prepostion, definite article, artigo determinado, Alphabet - Dutch]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ku ku [towards, in the direction of, see <paletko>, iaido, nine]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kuri kuri
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Pedro Pedro [name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า di mas lihé di mas lihé
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mas lihé mas lihé
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lihé lihé
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nobo nobo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า casnan casnan
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า muchanan muchanan
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hende hende [stedord, tredje person, ental, hunkøn, oblik, akkusativ, word]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hopi hopi [nyelv, language]