ภาษา:

ภาษาปาเปียเมนโต

[Papiamentu]

กลับไปยังภาษาปาเปียเมนโต

1.075 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : Kon ta bai? Kon ta bai?
 • บันทึกการออกเสียง : danki danki [verb]
 • บันทึกการออกเสียง : Kuant'or'tin? Kuant'or'tin?
 • บันทึกการออกเสียง : tur cos tur cos
 • บันทึกการออกเสียง : na na [definite article, Mother, mum, on, on top of, over, in the direction of, Sosič Balerina, WL]
 • บันทึกการออกเสียง : wordu wordu
 • บันทึกการออกเสียง : Nada Nada [female names, first names]
 • บันทึกการออกเสียง : placa placa
 • บันทึกการออกเสียง : skirbiendo skirbiendo
 • บันทึกการออกเสียง : pan pan [pane, sostantivo, mitologia, pharoenix, pot, rzeczownik, noun, ~ Kowalski, Mr. Kowalski, Bóg jest naszym ~em, God is our Lord, Kim pan jest?, Who are you sir?, kulturaslowianska, adjectiv]
 • บันทึกการออกเสียง : tawata tawata
 • บันทึกการออกเสียง : ora ora [various]
 • บันทึกการออกเสียง : lo lo [exclamation, archaic, Scrabble words, logística.]
 • บันทึกการออกเสียง : a a [particle, preposition in various languages, letter, vowel, noun marker, alfabeto, letter name, article, alphabet, definite article]
 • บันทึกการออกเสียง : ku ku [towards, in the direction of, iaido, nine, IT, frequency range]
 • บันทึกการออกเสียง : kuri kuri [cold]
 • บันทึกการออกเสียง : Pedro Pedro [name]
 • บันทึกการออกเสียง : di mas lihé di mas lihé
 • บันทึกการออกเสียง : mas lihé mas lihé
 • บันทึกการออกเสียง : lihé lihé
 • บันทึกการออกเสียง : nobo nobo
 • บันทึกการออกเสียง : casnan casnan
 • บันทึกการออกเสียง : muchanan muchanan
 • บันทึกการออกเสียง : hende hende [stedord, tredje person, ental, hunkøn, oblik, akkusativ, word]
 • บันทึกการออกเสียง : hopi hopi [nyelv, language, Indianer]
 • บันทึกการออกเสียง : dos dos [dowry, music]
 • บันทึกการออกเสียง : un un [numeral, verb, Scrabble words, Number, numbers in Catalan, numerals, Zamanalif]
 • บันทึกการออกเสียง : mucha muhe mucha muhe
 • บันทึกการออกเสียง : pushi machu pushi machu
 • บันทึกการออกเสียง : muhe muhe [adjective]