ภาษา:

ภาษาปาเปียเมนโต

[Papiamentu]

กลับไปยังภาษาปาเปียเมนโต

1.075 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : kunuku kunuku
 • บันทึกการออกเสียง : dollar dollar [noun, currency, Oxford 3000]
 • บันทึกการออกเสียง : dòler dòler
 • บันทึกการออกเสียง : bònchi bònchi
 • บันทึกการออกเสียง : dolor dolor [noun, Medicina, medical]
 • บันทึกการออกเสียง : doló doló
 • บันทึกการออกเสียง : bonchi bonchi
 • บันทึกการออกเสียง : chikito chikito
 • บันทึกการออกเสียง : chikí chikí
 • บันทึกการออกเสียง : nèchi nèchi
 • บันทึกการออกเสียง : skèr skèr
 • บันทึกการออกเสียง : scheur scheur
 • บันทึกการออกเสียง : nechi nechi
 • บันทึกการออกเสียง : sker sker
 • บันทึกการออกเสียง : kana kana [male first name, song, eat, Animal, kana]
 • บันทึกการออกเสียง : cuchú cuchú
 • บันทึกการออกเสียง : cas cas [verb, singulier et pluriel identiques, angry, word]
 • บันทึกการออกเสียง : Palu Palu [Districts of cities, sobrino, Cities - Indonesia]
 • บันทึกการออกเสียง : Kiko a pasa? Kiko a pasa?
 • บันทึกการออกเสียง : pasa pasa
 • บันทึกการออกเสียง : kiko kiko [first names]
 • บันทึกการออกเสียง : Sea ketu! Sea ketu!
 • บันทึกการออกเสียง : Dikon? Dikon?
 • บันทึกการออกเสียง : Pakiko? Pakiko?
 • บันทึกการออกเสียง : Trankilo Trankilo
 • บันทึกการออกเสียง : Hopi bon Hopi bon
 • บันทึกการออกเสียง : awor awor
 • บันทึกการออกเสียง : pomp di gasolin pomp di gasolin
 • บันทึกการออกเสียง : krioyo krioyo
 • บันทึกการออกเสียง : kuminda kuminda