ภาษา:

ภาษาปาเปียเมนโต

[Papiamentu]

กลับไปยังภาษาปาเปียเมนโต

1.075 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : sinkuri sinkuri
 • บันทึกการออกเสียง : sombre sombre [adjective]
 • บันทึกการออกเสียง : siudatnan siudatnan
 • บันทึกการออกเสียง : siudat siudat
 • บันทึกการออกเสียง : gai gai [卖、销售;街, German names, aggettivo, plurale di gaio]
 • บันทึกการออกเสียง : galiña galiña
 • บันทึกการออกเสียง : bisiña bisiña
 • บันทึกการออกเสียง : kachó kachó
 • บันทึกการออกเสียง : sapatu sapatu
 • บันทึกการออกเสียง : barbulètè barbulètè
 • บันทึกการออกเสียง : subrino subrino
 • บันทึกการออกเสียง : por fabor por fabor
 • บันทึกการออกเสียง : kuá kuá
 • บันทึกการออกเสียง : mal mal [Friend, goods, averb, adjective, Cantanti, Malamute, dog, abbreviation, WL]
 • บันทึกการออกเสียง : Bon Bon [bon, baati, wolof, ahloubadar, waxiin, noun]
 • บันทึกการออกเสียง : masha bon masha bon
 • บันทึกการออกเสียง : bira ront bira ront
 • บันทึกการออกเสียง : poko-poko poko-poko
 • บันทึกการออกเสียง : palu haltu palu haltu
 • บันทึกการออกเสียง : blanku blanku blanku blanku
 • บันทึกการออกเสียง : divi-divi divi-divi
 • บันทึกการออกเสียง : kini-kini kini-kini
 • บันทึกการออกเสียง : para (verb) para (verb)
 • บันทึกการออกเสียง : para (noun) para (noun)
 • บันทึกการออกเสียง : komader komader
 • บันทึกการออกเสียง : agradabel agradabel
 • บันทึกการออกเสียง : huur huur [huur, noun, verb]
 • บันทึกการออกเสียง : brug brug [noun, klavecimbel, harpsichord]
 • บันทึกการออกเสียง : brùg brùg
 • บันทึกการออกเสียง : cunucu cunucu