ภาษา:

ภาษาปาเปียเมนโต

[Papiamentu]

กลับไปยังภาษาปาเปียเมนโต

1.078 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : emperador emperador
 • บันทึกการออกเสียง : eksterno eksterno
 • บันทึกการออกเสียง : ekonomia ekonomia [noun, economics, rzeczownik, odmiana rzeczowników]
 • บันทึกการออกเสียง : divishon divishon
 • บันทึกการออกเสียง : di di [pronoun, biology, two, Scrabble words, dar, decir]
 • บันทึกการออกเสียง : Derecho Derecho
 • บันทึกการออกเสียง : densidad densidad [magnitud]
 • บันทึกการออกเสียง : cushina cushina
 • บันทึกการออกเสียง : chupachupa chupachupa
 • บันทึกการออกเสียง : caribe caribe [Caribe, hotels]
 • บันทึกการออกเสียง : caca caca [offensive, nom]
 • บันทึกการออกเสียง : cabai cabai
 • บันทึกการออกเสียง : Bélgika Bélgika
 • บันทึกการออกเสียง : botter botter [butter]
 • บันทึกการออกเสียง : bestia bestia [noun, rzeczownik, beast, bestialstwo, bestialsko, bestialski]
 • บันทึกการออกเสียง : bek bek [noun, names]
 • บันทึกการออกเสียง : bataya bataya
 • บันทึกการออกเสียง : barbulèt barbulèt
 • บันทึกการออกเสียง : asosashon asosashon
 • บันทึกการออกเสียง : area area [Oxford 3000]
 • บันทึกการออกเสียง : Alemania Alemania [country, geography, Countries of the World]
 • บันทึกการออกเสียง : aktivo aktivo
 • บันทึกการออกเสียง : papiamen papiamen
 • บันทึกการออกเสียง : Korsou Korsou
 • บันทึกการออกเสียง : Corsou Corsou
 • บันทึกการออกเสียง : Mi gusta Korsou Mi gusta Korsou
 • บันทึกการออกเสียง : Mi gusta Corsou Mi gusta Corsou
 • บันทึกการออกเสียง : Mi gusta Kòrsou Mi gusta Kòrsou
 • บันทึกการออกเสียง : juice juice [drink, fruit, vegetable]
 • บันทึกการออกเสียง : djus djus