ภาษา:

ภาษาปาเปียเมนโต

[Papiamentu]

กลับไปยังภาษาปาเปียเมนโต

1.075 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : konstitushon konstitushon
 • บันทึกการออกเสียง : komo komo
 • บันทึกการออกเสียง : koalishon koalishon
 • บันทึกการออกเสียง : kilometer kuadrá kilometer kuadrá
 • บันทึกการออกเสียง : kuadrá kuadrá
 • บันทึกการออกเสียง : kilometer kilometer [noun, measurement, metric, units, anglicisation, American spelling, measure of length, American English, Oxford 3000]
 • บันทึกการออกเสียง : kaya kaya [kaya, roca, erkek isimleri, names]
 • บันทึกการออกเสียง : karibe karibe [masculine noun, inhabitants]
 • บันทึกการออกเสียง : kapital kapital [noun, financial]
 • บันทึกการออกเสียง : kacho kacho
 • บันทึกการออกเสียง : Isla Isla [names, surnames, Female, Forename, Scotland]
 • บันทึกการออกเสียง : Indonesia Indonesia [country, nation, geography, Asia, Countries of the World]
 • บันทึกการออกเสียง : independensia independensia
 • บันทึกการออกเสียง : imperio imperio
 • บันทึกการออกเสียง : Hulandes Hulandes
 • บันทึกการออกเสียง : Neerlandes Neerlandes
 • บันทึกการออกเสียง : horcan horcan
 • บันทึกการออกเสียง : hala rosea hala rosea
 • บันทึกการออกเสียง : habitantenan habitantenan
 • บันทึกการออกเสียง : habitante habitante
 • บันทึกการออกเสียง : guera guera
 • บันทึกการออกเสียง : gobernashon gobernashon
 • บันทึกการออกเสียง : futuro futuro [aggettivo]
 • บันทึกการออกเสียง : fundashon fundashon
 • บันทึกการออกเสียง : vruminga vruminga
 • บันทึกการออกเสียง : fruminga fruminga
 • บันทึกการออกเสียง : Fransia Fransia
 • บันทึกการออกเสียง : emperador emperador
 • บันทึกการออกเสียง : eksterno eksterno
 • บันทึกการออกเสียง : ekonomia ekonomia [noun, economics, rzeczownik, odmiana rzeczowników]