ภาษา:

ปาเปียเมนโต้

[Papiamentu]

กลับไปยัง ปาเปียเมนโต้

1.082 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kuater kuater
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kuantu kuantu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kua kua [back, cow, dont]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kovenshon kovenshon
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า konstitushon konstitushon
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า komo komo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า koalishon koalishon
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kilometer kuadrá kilometer kuadrá
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kuadrá kuadrá
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kilometer kilometer [noun, measurement, metric, units, anglicisation, American spelling, measure of length, American English, Oxford 3000]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kaya kaya [kaya, roca, erkek isimleri]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า karibe karibe [masculine noun, inhabitants]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kapital kapital [noun, financial]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kacho kacho
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Isla Isla [names, surnames, Female, Forename, Scotland]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Indonesia Indonesia [country, nation, geography, Asia, Countries of the World]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า independensia independensia
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า imperio imperio
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Hulandes Hulandes
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Neerlandes Neerlandes
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า horcan horcan
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hala rosea hala rosea
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า habitantenan habitantenan
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า habitante habitante
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า guera guera
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gobernashon gobernashon
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า futuro futuro [aggettivo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fundashon fundashon
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า vruminga vruminga
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fruminga fruminga