ภาษา:

ภาษาปาเปียเมนโต

[Papiamentu]

กลับไปยังภาษาปาเปียเมนโต

1.075 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : Prome Prome [Myanmar]
 • บันทึกการออกเสียง : populacion populacion
 • บันทึกการออกเสียง : polis polis [cities, Police, yrke]
 • บันทึกการออกเสียง : playa playa [abbreviation, slang]
 • บันทึกการออกเสียง : pinda pinda [nuts, eating, snack, cooking, picaflor, wulgaryzm, turn]
 • บันทึกการออกเสียง : país país
 • บันทึกการออกเสียง : patia patia
 • บันทึกการออกเสียง : Oropa Oropa [Italian geography]
 • บันทึกการออกเสียง : ochenta ochenta [Number, Numbers]
 • บันทึกการออกเสียง : nort nort
 • บันทึกการออกเสียง : Nazinan Nazinan
 • บันทึกการออกเสียง : mundu mundu
 • บันทึกการออกเสียง : mundial mundial
 • บันทึกการออกเสียง : moneda moneda [nom, coin]
 • บันทึกการออกเสียง : monarkia monarkia
 • บันทึกการออกเสียง : mion mion [surname]
 • บันทึกการออกเสียง : mayor mayor [leaders, noun, office-holder, person]
 • บันทึกการออกเสียง : matong matong
 • บันทึกการออกเสียง : mas mas [rivers in netherlands, canals in netherlands, gramática, contraccións dos pronomes persoais, marine, mas, Brazilian portuguese, meat, surname - Catalan, cognom, cognom català, cognom - Catalan]
 • บันทึกการออกเสียง : Mariko Mariko [name of female]
 • บันทึกการออกเสียง : lágrima lágrima [other]
 • บันทึกการออกเสียง : lama lama
 • บันทึกการออกเสียง : kódigo kódigo
 • บันทึกการออกเสียง : seis seis [cardinales, Number, Numbers]
 • บันทึกการออกเสียง : sinku sinku
 • บันทึกการออกเสียง : tres tres [cardinal, números cardinales, 60, talord, numbers in Catalan, numerals, Numbers]
 • บันทึกการออกเสียง : kuater kuater
 • บันทึกการออกเสียง : kuantu kuantu
 • บันทึกการออกเสียง : kua kua [back, cow, dont]
 • บันทึกการออกเสียง : kovenshon kovenshon