ภาษา:

ภาษาปาเปียเมนโต

[Papiamentu]

กลับไปยังภาษาปาเปียเมนโต

1.075 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : òf òf
 • บันทึกการออกเสียง : y y [letters of the alphabet, lletres de lalfabet, alphabet, chvt evrt fvf. vvfez ftt, pronoun]
 • บันทึกการออกเสียง : wowo wowo
 • บันทึกการออกเสียง : wiel wiel
 • บันทึกการออกเสียง : webu webu
 • บันทึกการออกเสียง : volkániko volkániko
 • บันทึกการออกเสียง : tratado tratado [sustantivo]
 • บันทึกการออกเสียง : tempo tempo [piano, noun, music, musical terms, brand names, German brand name, música]
 • บันทึกการออกเสียง : te'oro te'oro
 • บันทึกการออกเสียง : te mayan te mayan
 • บันทึกการออกเสียง : tantu tantu
 • บันทึกการออกเสียง : taha taha [erkek isimleri, names]
 • บันทึกการออกเสียง : Sürnam Sürnam
 • บันทึกการออกเสียง : swa swa [ácido, noun, beer]
 • บันทึกการออกเสียง : Strea Strea [nom, witch]
 • บันทึกการออกเสียง : stat stat [medical, urgent, diminutive, statistics, noun, physics term, unit, radioactivity, obsolete]
 • บันทึกการออกเสียง : Spaña Spaña
 • บันทึกการออกเสียง : sombré sombré
 • บันทึกการออกเสียง : siglo siglo [siglo, pres.indicativo di siglare]
 • บันทึกการออกเสียง : shen shen [games, spirit, League of Legends, lol, gaming]
 • บันทึกการออกเสียง : Roma Roma [romany, people, british accent, surname - Catalan, Catalan surnames, cognom català, cognom - Catalan, capital, Italia]
 • บันทึกการออกเสียง : riu riu [verb - present, verb - present tense, physical geography, geografia física, surname - Catalan, cognom català, cognom, cognom - Catalan, Catalan surnames]
 • บันทึกการออกเสียง : ridíkulo ridíkulo
 • บันทึกการออกเสียง : religion religion [religion, Faith, religión, fe, noun, my English, religión]
 • บันทึกการออกเสียง : Reino Reino [first names, pojknamn, förnamn, egennamn, Toponomastic]
 • บันทึกการออกเสียง : redenshon redenshon
 • บันทึกการออกเสียง : tuma tuma [substantive, feminine, unsalted fresh cheese, German names, first name, Finnish biol. nucleus]
 • บันทึกการออกเสียง : raton raton [mouse]
 • บันทึกการออกเสียง : t’ei t’ei
 • บันทึกการออกเสียง : protekshon protekshon