ภาษา:

ปาเปียเมนโต้

[Papiamentu]

กลับไปยัง ปาเปียเมนโต้

1.082 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lunanan lunanan
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า welo welo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า puyito puyito
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า boluntad boluntad
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Miho Miho [male names]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Juli Juli [months, names, monat, Monate, noun, July, month, chronology, nominative, noms propis, Saints, sants o santes, first names]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dianan dianan
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dialuna dialuna
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า diaranson diaranson
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า diahuebs diahuebs
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า diasabra diasabra
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Januari Januari [months, january, month, noms propis, names, name, sants o santes]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า maart maart [months in afrikaans, March, month, zelfstandig naamwoord]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า September September
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Augustus Augustus [emperor, Caesar, Roman Empire, male first name, Catalan winery]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า April April [female names, first names, month]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า juni juni [months, Monate, chronology]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า yanuari yanuari [month, january]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า febrüari febrüari [month]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า apelá apelá
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aplasá aplasá
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า canta canta [gramática, pronomes relativos, canta, verb - present, verb - present tense, cançon, gascon, chant]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bebe bebe [brand names, butterfly, verbo, beber, presente]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า apliká apliká
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aploudí aploudí
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า apoyá apoyá
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า apreciá apreciá
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aprobá aprobá
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า apsorbé apsorbé
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า arestá arestá