ภาษา:

ภาษาปาเปียเมนโต

[Papiamentu]

กลับไปยังภาษาปาเปียเมนโต

1.075 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : machu machu
 • บันทึกการออกเสียง : cuanto cuanto [Alverbios]
 • บันทึกการออกเสียง : Bay Bay [German names, Towns - France, Oxford 3000, sea]
 • บันทึกการออกเสียง : unda unda [mare, female name]
 • บันทึกการออกเสียง : dimi dimi
 • บันทึกการออกเสียง : Esaki Esaki
 • บันทึกการออกเสียง : pasashi pasashi
 • บันทึกการออกเสียง : auto auto [noun]
 • บันทึกการออกเสียง : Ken Ken [male names, Iloco song, Pamulinawen, know, iaido, sword, ken]
 • บันทึกการออกเสียง : meneer meneer
 • บันทึกการออกเสียง : nan nan [math, value, Nan]
 • บันทึกการออกเสียง : boso boso [przysłówek, adverb, biec/iść/gnając ~, barefoot, stopa, stopy]
 • บันทึกการออกเสียง : nos' nos'
 • บันทึกการออกเสียง : bo bo [noun, first names, zemplínske nárečie, because, since, Scrabble words, Prešeren]
 • บันทึกการออกเสียง : Abo Abo [blood, types, groups, Landsteiner, system, category, Dad, father]
 • บันทึกการออกเสียง : ami ami
 • บันทึกการออกเสียง : papiá papiá
 • บันทึกการออกเสียง : dushi dushi
 • บันทึกการออกเสียง : Bombini Bombini
 • บันทึกการออกเสียง : señora señora [señora]
 • บันทึกการออกเสียง : sekshon sekshon
 • บันทึกการออกเสียง : kansami kansami
 • บันทึกการออกเสียง : Drijvers Drijvers [apellido]
 • บันทึกการออกเสียง : Lucha Lucha [olimpiadas, deportes, names]
 • บันทึกการออกเสียง : Tahith Chong Tahith Chong [Curacao]
 • บันทึกการออกเสียง : Papiamento (Aruba) Papiamento (Aruba)
 • บันทึกการออกเสียง : Paramaribo Paramaribo [capital, Capital Cities, suriname, place, distritos de surinam, surinam, ciudades de surinam]
 • บันทึกการออกเสียง : Saba Saba [Nederlandse Antillen, eiland, kız isimleri, finger, saba, nomi di persona, wine culture, wine, plantain, cooking banana]
 • บันทึกการออกเสียง : Ulanda Ulanda
 • บันทึกการออกเสียง : Hulanda Hulanda