ภาษา:

ปาเปียเมนโต้

[Papiamentu]

กลับไปยัง ปาเปียเมนโต้

1.082 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dos dos [dowry]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า un un [numeral, verb, Scrabble words, Number, numbers in Catalan, numerals, Zamanalif]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mucha muhe mucha muhe
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pushi machu pushi machu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า muhe muhe [adjective]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า machu machu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า cuanto cuanto [Alverbios]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Bay Bay [German names, Towns - France, Oxford 3000, sea]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า unda unda [mare, female name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dimi dimi
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Esaki Esaki
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pasashi pasashi
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า auto auto [noun]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ken Ken [male names, Iloco song, Pamulinawen, know, iaido, sword, ken]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า meneer meneer
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nan nan [math, value, Nan]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า boso boso [przysłówek, adverb, biec/iść/gnając ~, barefoot, stopa, stopy, see <szkło>]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nos' nos'
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bo bo [noun, first names, zemplínske nárečie, because, since, see <oplewić>, see <Milcz bo to nie twoja sprawa>, see <muzeum>, see <krewna>, see <obiadu>, see <cyrki>, Scrabble words, see <celowo>]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Abo Abo [blood, types, groups, Landsteiner, system, category]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ami ami
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า papiá papiá
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dushi dushi
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Bombini Bombini
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า señora señora [señora]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sekshon sekshon
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kansami kansami
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Drijvers Drijvers [apellido]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Lucha Lucha [olimpiadas, deportes, names]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Tahith Chong Tahith Chong [Curacao]