ภาษา:

ปาเปียเมนโต้

[pap]

กลับไปยัง ปาเปียเมนโต้

หมวดหมู่: bread

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbread

  • การออกเสียงคำว่า awa awa