ภาษา:

อ็อกซิตัน

[oc]

กลับไปยัง อ็อกซิตัน

 • การออกเสียงคำว่า agla agla
 • การออกเสียงคำว่า agost agost
 • การออกเสียงคำว่า arma arma
 • การออกเสียงคำว่า bagol bagol
 • การออกเสียงคำว่า cadena cadena
 • การออกเสียงคำว่า camarada camarada
 • การออกเสียงคำว่า cambe cambe
 • การออกเสียงคำว่า camp camp
 • การออกเสียงคำว่า cana cana
 • การออกเสียงคำว่า canal canal
 • การออกเสียงคำว่า cartel cartel
 • การออกเสียงคำว่า cep cep
 • การออกเสียงคำว่า Cesc Cesc
 • การออกเสียงคำว่า Colau Colau
 • การออกเสียงคำว่า corredor corredor
 • การออกเสียงคำว่า cultura cultura
 • การออกเสียงคำว่า fons fons
 • การออกเสียงคำว่า galet galet
 • การออกเสียงคำว่า lord lord
 • การออกเสียงคำว่า magazin magazin
 • การออกเสียงคำว่า mar mar
 • การออกเสียงคำว่า Marc Marc
 • การออกเสียงคำว่า Màrius Màrius
 • การออกเสียงคำว่า mena mena
 • การออกเสียงคำว่า Mercat Mercat
 • การออกเสียงคำว่า mià mià
 • การออกเสียงคำว่า mila mila
 • การออกเสียงคำว่า moment moment