ภาษา:

อ็อกซิตัน

[oc]

กลับไปยัง อ็อกซิตัน

 • การออกเสียงคำว่า Màrius Màrius
 • การออกเสียงคำว่า camp camp
 • การออกเสียงคำว่า Mercat Mercat
 • การออกเสียงคำว่า corredor corredor
 • การออกเสียงคำว่า cultura cultura
 • การออกเสียงคำว่า Marc Marc
 • การออกเสียงคำว่า magazin magazin
 • การออกเสียงคำว่า mar mar
 • การออกเสียงคำว่า lord lord
 • การออกเสียงคำว่า tià tià
 • การออกเสียงคำว่า Colau Colau
 • การออกเสียงคำว่า mena mena
 • การออกเสียงคำว่า Cesc Cesc
 • การออกเสียงคำว่า tana tana
 • การออกเสียงคำว่า mià mià
 • การออกเสียงคำว่า mila mila
 • การออกเสียงคำว่า sol sol
 • การออกเสียงคำว่า ton ton
 • การออกเสียงคำว่า vaca vaca
 • การออกเสียงคำว่า fons fons
 • การออกเสียงคำว่า vin vin
 • การออกเสียงคำว่า agost agost
 • การออกเสียงคำว่า vial vial
 • การออกเสียงคำว่า Soldat Soldat
 • การออกเสียงคำว่า moment moment
 • การออกเสียงคำว่า galet galet
 • การออกเสียงคำว่า cep cep
 • การออกเสียงคำว่า cartel cartel
 • การออกเสียงคำว่า canal canal
 • การออกเสียงคำว่า cana cana