ภาษา:

อ็อกซิตัน

[oc]

กลับไปยัง อ็อกซิตัน

 • การออกเสียงคำว่า nas nas
 • การออกเสียงคำว่า que que
 • การออกเสียงคำว่า contra contra
 • การออกเสียงคำว่า entre entre
 • การออกเสียงคำว่า a causa de a causa de
 • การออกเสียงคำว่า aquí aquí
 • การออกเสียงคำว่า novena novena
 • การออกเสียงคำว่า canta canta
 • การออกเสียงคำว่า cada cada
 • การออกเสียงคำว่า res res
 • การออกเสียงคำว่า tanta tanta
 • การออกเสียงคำว่า aquel aquel
 • การออกเสียงคำว่า aquela aquela
 • การออกเสียงคำว่า mas mas
 • การออกเสียงคำว่า del del
 • การออกเสียงคำว่า vos vos